Nieuws/Financieel
3288643
Financieel

Arcadis aan de slag voor windpark TenneT

Amersfoort - Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis gaat voor netbeheerder TenneT aan de slag met de milieueffectrapportage (MER) en vergunningsaanvragen voor twee hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land. Arcadis doet dit in samenwerking met Pondera, specialist op het gebied van duurzame energie. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Het gaat om de MER en vergunningaanvragen met bijbehorende onderzoeken voor de aansluiting van het offshore windenergiegebied IJmuiden Ver op het elektriciteitsnet van TenneT. Het windpark levert volgens de bedrijven een belangrijke bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.