Nieuws/Financieel
3289576
Financieel

Inspectie: stresscontrole bij accountants

Vooral jonge accountants lijken te bezwijken aan werkdruk.

Vooral jonge accountants lijken te bezwijken aan werkdruk.

Den Haag - Accountants nemen nog onvoldoende maatregelen om de werklast bij met name jongere medewerkers weg te nemen. De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, gaat nu onderzoek doen naar werkdruk en werkstress in de sector.

Vooral jonge accountants lijken te bezwijken aan werkdruk.

Vooral jonge accountants lijken te bezwijken aan werkdruk.

Volgens de Inspectie SZW leidt een te hoge werkdruk met name bij jonge werknemers in de financiële sector tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. De hoge werkdruk is vooral te wijten aan de verwachtingen van zowel het bureau als de klant, de visie op de kwaliteit van de controle en het verdienmodel. Ook kampt de sector met een personeelstekort en is de balans tussen werk en privé niet in verhouding.

Onder meer wordt gekeken of accountantskantoren voldoende maatregelen nemen om zogeheten psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Eerder deed de Inspectie SZW soortgelijke controles bij gerechtsdeurwaarders, medewerkers bij gevangenissen en in de zorg.