Financieel/Geld
3315898
Geld

Eerste Kamer opent deur voor massaclaims consumenten

Amsterdam (DFT) - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat onafhankelijke belangenorganisaties collectief schadevergoeding kunnen eisen voor groepen gedupeerde consumenten.

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat een rechter in één procedure bepaalt of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is, zo stelt de Consumentenbond tevreden vast. „De Consumentenbond heeft dertig jaar gestreden voor deze wet”, zei Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond.

In de oude situatie was het zo dat belangenorganisaties wel namens een groep consumenten een zaak mochten voeren, maar als de rechter dan vaststelde dat een bedrijf aansprakelijk was, moesten de partijen nogmaals om tafel om tot een schikking te komen. Lukte dit niet, dan moesten gedupeerden individueel procederen.

De nieuwe wet geldt voor zaken die op of na 15 november 2016 hebben plaatsgevonden.