Financieel/Geld
3344223
Geld

Europa: jongere verdient volle minimumloon

Aardbeien plukken is een populair baantje voor jongeren.

Aardbeien plukken is een populair baantje voor jongeren.

Brussel - Jongeren zouden in Nederland recht moeten hebben op het minimumloon, in plaats van op het minimumjeugdloon. De regels daarover zijn ’duidelijk oneerlijk’, vindt de Europese Commissie voor Sociale Rechten, een onderdeel van de Raad van Europa.

Aardbeien plukken is een populair baantje voor jongeren.

Aardbeien plukken is een populair baantje voor jongeren.

Volgens de commissie zijn de sociale rechten in Nederland redelijk op orde: in 60% van de gevallen voldoen we aan de regels. Maar op sommige punten, zoals dus het minimumjeugdloon, hebben de onderzoekers kritiek. Wie jonger is dan 22 jaar, heeft maar recht op een percentage van het minimumloon voor volwassenen. Ook kunnen werknemers steeds vaker gevraagd worden om langer te werken dan in hun contract staat, zonder dat daar een hoger loon tegenover staat.

Verder wijst de commissie op andere zaken die niet voor iedereen even goed geregeld zijn, zoals het recht om twee weken onafgebroken vakantie te nemen, een hoger loon als je moet werken op een feestdag en het waarborgen tegen te lange werkdagen en onredelijke werktijden in sommige beroepsgroepen. Ook het feit dat werknemers in hun proeftijd kunnen worden ontslagen zonder opzegtermijn voldoet niet aan het Europees Sociaal Handvest.

De commissie heeft verder kritiek op de opzegtermijn van zes weken die geldt als een bedrijf failliet gaat. Dat is voor werknemers die langer dan vijf jaar bij het bedrijf werkten niet voldoende.