Nieuws/Financieel
3360836
Financieel

DNB: Nederland moet schokbestendiger

Amsterdam - De vette jaren liggen achter ons, de Nederlandse economie gaat in een lagere versnelling. Dat is de boodschap van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het jaarverslag. Nu het nog kan, moeten we zorgen dat ons land toekomstbestendig is.

„De uitbundige groei is achter de rug, Nederland gaat nu naar een duurzamer groeitempo”, zei DNB-president Klaas Knot bij de presentatie van het jaarverslag. „Nu het goed gaat, moeten we ons afvragen hoe we de economie schok- en toekomstbestendig maken.”

Wereldwijd risico’s voor groei

Die lagere groei in ons land staat niet op zich, ook wereldwijd zakt de groei wat in. Knot: „Er blijft nog zo’n 3,5% groei over, maar de risico’s nemen toe.” Daarmee doelt hij op de Brexit, de handelsspanningen tussen de VS en China en de tragere Chinese groei.

Veel zorgen maakt Knot zich nog niet over de lagere groei. De DNB-president verwacht niet dat Nederland en de eurozone hierdoor op korte termijn in een recessie terecht komen. Het is niet zo dat onze huidige groei heel laag is, maar meer dat de groei van 2017 en 218 a-typisch hoog was, is de boodschap.

Bovendien kan ons land wel tegen een stootje dankzij de overschot op de begroting van €11 miljard, dat is 1,5% van het bruto binnenlands product. Cijfers uit het verleden laten zien dat de overheidsfinanciën bij een economische neergang snel onderuit gaan.

Sinds 1970 is dat zes keer gebeurd, waarbij in vier gevallen het begrotingssaldo met meer dan 3 procentpunt daalde. Met het huidige overschot blijft ons land dan binnen de EU-norm van een begrotingstekort van maximaal 3%.

Stapje harder lopen

Maar dat is geen reden om achterover te leunen waarschuwt de centrale bank. Sinds de eurocrisis hebben veel landen in de eurozone te weinig hervormd om een volgende recessie het hoofd te kunnen bieden. Onder meer president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi roept landen al jaren op om meer te doen, zoals het toekomstbestendiger maken van de arbeidsmarkt en pensioenen.

Ook Nederland kan hier een stapje harder in lopen. Knot: „Hier is het glas halfvol en halfleeg tegelijk. Er is best wat gebeurt. De woningmarkt is hervormd, de hypotheekrenteaftrek is versneld teruggeschroefd. Maar we zijn nog niet klaar, de woningmarkt is nog niet stabiel.”

Pensioenen op de schop

Veel meer moet er gedaan worden aan ons pensioenstelsel. Daar is ’grote teleurstelling’ over het gebrek aan voortgang. In november klapte de onderhandelingen tussen de politiek, werkgevers en de vakbonden. Inmiddels dreigen kortingen op de pensioenen voor miljoenen deelnemers.

„Ik begrijp de eisen van de vakbeweging wel”, zei DNB-bestuurder Job Swank over de mislukte onderhandelingen. „Maar de optelsom van al die eisen is heel veel. We hebben te hoge verwachtingen ten aanzien van ons pensioenstelsel. Iets als gegarandeerde koopkracht, dat kan niet met de huidige premie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. ”