Nieuws/Financieel
336238473
Financieel

Aegon beperkt beleggingen in steenkool

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon beperkt sinds begin dit jaar zijn investeringen in steenkoolbedrijven. De komende jaren worden de regels voor nieuwe investeringen nog strenger. De financiële instelling zegt op die manier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen en een steentje bij te willen dragen aan de overgang naar een „koolstofarme economie.”

Aegon zal niet meer beleggen in energiebedrijven die meer dan 10 gigawatt aan capaciteit uit kolencentrales hebben en die nog willen uitbreiden. Ook gaat er geen geld meer naar bedrijven die jaarlijks meer dan 20 miljoen ton thermische kolen produceren en plannen hebben om uit te breiden. Daarbij kijkt Aegon niet naar de omzet van de ondernemingen.

Aegon belegt al langer niet meer in bedrijven die minimaal 30 procent van hun omzet behalen met het zoeken naar, de winning van en de raffinage van steenkool. Vanaf dit jaar gaat die drempelwaarde stapsgewijs omlaag totdat in 2029 bedrijven nog maar 5 procent van hun omzet uit steenkool mogen halen, wil Aegon nog geld in ze steken.

Vorig jaar besloot Aegon al de investeringen in bedrijven die zich met de winning van olie uit teerzand bezighouden te beperken. De verzekeraar belegt niet meer in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet halen uit de productie van teerzandolie of de aanleg of exploitatie van pijpleidingen om die olie te vervoeren.

Greenpeace juicht het besluit van de verzekeraar toe. „Aegon stuurt hiermee een duidelijke boodschap naar de financiële sector. Hopelijk zijn ze hiermee een inspiratie voor anderen, want het is noodzaak dat grote Nederlandse pensioenfondsen zoals ABP en PFZW het voorbeeld van Aegon volgen”, aldus de milieuorganisatie.