Nieuws/Financieel
3368877
Financieel

Bever Holding verzet zich tegen miljoenenclaim

Wassenaar - Bever Holding heeft een dagvaarding ontvangen van Staal Beheer over een door dat bedrijf gevorderde nakoming van een vermeende borgtochtovereenkomst. Staal Beheer vindt dat het beursgenoteerde vastgoedbedrijf circa 6 miljoen euro moet betalen, maar Bever is het daar niet mee eens en zal zich verzetten.

Als zekerheid voor deze betalingsverplichting heeft Staal Beheer beslag gelegd op drie vastgoedobjecten van Bever alsmede op de door Bever gehouden aandelen in dochtervennootschappen.

Volgens Bever bestaat de gestelde betalingsverlichting evenwel niet. In november 2015 heeft het bedrijf naar eigen zeggen ,,in het kader van de algehele aflossing en integrale beëindiging van de (financierings)relatie onvoorwaardelijke en volledige kwijting'' ontvangen van Staal Beheer.

Bever zegt de handelswijze van Staal Beheer te betreuren en zal zich juridisch verzetten tegen deze ,,ongefundeerde'' claim en beslaglegging. Ook wil Bever alle kosten en schade die hieruit voortvloeien op Staal Beheer verhalen.