Nieuws/Financieel
3377123
Financieel

Ook een loonsverhoging van 2,5%

Jumbo-werknemers behouden cao-rechten

Loonsverhoging van 2,5% voor werknemers bij Jumbo-logistiek.

Loonsverhoging van 2,5% voor werknemers bij Jumbo-logistiek.

Werknemers in de distributiecentra van Jumbo behouden hun cao-rechten en krijgen een loonsverhoging van 2,5%. Dat hebben de vakbonden en Jumbo afgesproken.

Loonsverhoging van 2,5% voor werknemers bij Jumbo-logistiek.

Loonsverhoging van 2,5% voor werknemers bij Jumbo-logistiek.

„Onder druk wordt alles vloeibaar. Jumbo heeft inmiddels bevestigd dat alle bestaande rechten van distributiewerkers zullen worden gerespecteerd, ook ná 1 april 2019”, zegt FNV-bestuurder Ali Aklalouch.

„Daarnaast ontvangen distributiewerkers die zijn benadeeld alsnog met terugwerkende kracht de loonsverhoging van 2,5%. Met deze overwinning hopen we het verleden af te sluiten, zodat we samen met de leden onze blik kunnen richten op een nieuwe cao-campagne.”

De rechter heeft begin dit jaar bepaald dat de cao nog steeds geldt. Als gevolg daarvan moest Jumbo vorige maand ongeveer 500 distributiewerkers nabetalen. Het cao-loon werd nabetaald met terugwerkende kracht vanaf 26 februari 2018. Dit is de datum waarop de arbeidsvoorwaardenreglement werd doorgevoerd.

Onrust

Ondertussen vroeg Jumbo het afgelopen jaar aan de distributiewerkers om afstand te doen van de cao en te kiezen voor de eenzijdige Jumbo-regeling. „Dat mocht helemaal niet, want Jumbo moet als deelnemende partij de cao toepassen op al het personeel. Daar kun je niet van afwijken”, aldus Aklalouch.

Distributiewerkers die niet kozen voor de Jumbo-regeling werden benadeeld, omdat zij terecht vasthielden aan hun cao.

Kitty Huntjens van CNV Vakmensen: „Zij kregen het afgelopen jaar niet de 2,5% loonsverhoging die andere collega’s onder de eigen Jumbo-regeling wel kregen. De onrust op de werkvloer nam hierdoor verder toe en er ontstond een tweedeling.”

Verrast

Jumbo zegt in een reactie onaangenaam verrast te zijn door het persbericht van FNV. ,,Jumbo heeft op geen enkele wijze afspraken met de bonden gemaakt! De cor en or Supply Chain hebben op 28 februari 2019 een initiatiefvoorstel ingediend voor een zogenaamde Generaal Pardonregeling. Deze regeling moest het mogelijk maken dat medewerkers die (nog) geen expliciete keuze hebben gemaakt voor de avr of de cao (circa 14%) alsnog met terugwerkende kracht onder de AVR zouden vallen en daarmee aanspraak konden maken op de inmiddels doorgevoerde loonsverhogingen van in totaal 2,5%, tenzij de medewerker expliciet aangeeft daarvan af te willen zien en onder de oude cao te willen blijven. Jumbo heeft op 3 maart 2019 besloten om met dit initiatiefvoorstel akkoord te gaan.”

Volgens Jumbo heeft op een enkele medewerker na niemand hier de afgelopen weken van afgezien waardoor inmiddels op 97,5% van de medewerkers de avr van toepassing is. ,,Slechts 2,5% van de medewerkers heeft expliciet aangegeven dat de oude cao op hem van toepassing moet blijven en zij zien daarmee vrijwillig af van de loonsverhogingen en andere voordelen in de avr. De FNV claimt ten onrechte dat dit resultaat door toedoen van de bonden is bereikt en we begrijpen totaal niet waarom zij dit nu zo naar buiten brengen.”

Jumbo benadrukt dat er geen nieuwe cao komt. ,,Er is hier voor Jumbo geen enkele juridische of morele verplichting toe. Integendeel de avr kenmerkt zich door goede, eigentijdse arbeidsvoorwaarden met een gezonde loonontwikkeling voor de langere termijn en het behoud van historisch opgebouwde rechten. Nog altijd betaalt Jumbo tussen 10% en 20% hogere lonen dan gemiddeld in de branche en de jaarlijkse loonsverhogingen zijn expliciet gekoppeld aan de cao voor de supermarktbranche.”