Nieuws/Financieel
3395614
Financieel

Column: Komt er weer een financiële crisis?

M&G Investments verwacht niet dat er binnenkort weer paniek op de financiele markten zal uitbreken.

M&G Investments verwacht niet dat er binnenkort weer paniek op de financiele markten zal uitbreken.

De daling van de obligatierentes aan beide kanten van de Atlantische Oceaan doet vermoeden dat er een recessie met bijbehorende marktcorrectie op komst is.

M&G Investments verwacht niet dat er binnenkort weer paniek op de financiele markten zal uitbreken.

M&G Investments verwacht niet dat er binnenkort weer paniek op de financiele markten zal uitbreken.

Maar centrale banken zijn nog volop in de interventiemodus in een poging om de markten te stabiliseren, een ontwikkeling die beleggers niet lijken mee te nemen. De lagere obligatierentes die de monetaire autoriteiten nastreven, jagen wereldwijde groei aan en ondersteunen de waarderingen van risicovolle activa.

Geen sterke opleving van inflatie

Marktprestaties hangen af van een complex samenspel van economische-, politieke- en psychologische factoren. Zonder meer stellen dat er een beurscrash op til is, is dus nogal gewaagd. Zo is een snelle massale terugkeer van inflatie uitgebleven, ondanks het zeer inschikkelijke beleid van de centrale banken. We mogen onze wenkbrauwen best fronzen bij de onconventionele beleidsinstrumenten die door de centrale banken sinds het begin van het decennium zijn ingezet, maar hebben gewoonweg te weinig data om te kunnen zeggen dat we op een rampscenario afstevenen.

Het huidige monetaire beleid van de centrale banken is gericht op het aanjagen van kredietverlening en dus groei. Het verlagen van de rente, het bijsturen van de langetermijnrente en de financiering van banken hebben de heropleving van de kredietverlening en marktfinanciering aan bedrijven gestimuleerd. De sceptici onder ons zijn van mening dat de monetaire autoriteiten zich niet hadden mogen bemoeien met de marktprijzen. Het klopt dat de centrale banken de rendementen en prijzen van veel activa hebben gestuurd. Voor instellingen die gewoonlijk een liberaal economische doctrine aanhangen, is dat nogal paradoxaal.

Geen bewijs voor crisis

Maar hadden de centrale banken een andere keus in tijden van structurele tekortkomingen in onze wereldeconomie? Er was een wezenlijk risico dat de kredietverlening aan de reële economie zou opdrogen. Aan het laag houden van de rente kleven zeker nadelen zoals in sommige gevallen buitensporige stijgingen de beurskoersen en een dreigende terugkeer van de inflatie.

De structurele economische pijnpunten zijn nog niet van de baan. Zwakke productiviteit ondermijnt potentiële groei. Centrale banken hebben geen andere keus dan het dovish beleid voor te zetten. De Fed heeft de afbouw van het verkrappingsbeleid in de ijskast gezet en zal staatsobligaties opkopen om het gat in de begroting te financieren. De ECB houdt ondertussen vast aan een monetair beleid dat de financiering van de reële economie bevordert. Met de aankondiging van een nieuw lange-termijn herfinancieringsoperatie (LTRO) en maatregelen om de effecten van de lage rentes op de marges te bespreken, krijgen banken weer speciale aandacht.

Dit alles overziend is het niet erg waarschijnlijk dat de kredietverlening aan de reële economie, en dus aan de wereldwijde groei, kan instorten. Er is dus voorlopig geen overtuigend bewijs voor een grote crash.

Door Florent Delorme is macro-analist bij M&G Investments