Nieuws/Financieel
3396799
Financieel

Lagere bonus KLM-baas Elbers ondanks meer winst

KLM-topman Pieter Elbers

KLM-topman Pieter Elbers

Amsterdam - KLM-baas Pieter Elbers heeft vorig jaar een salarisverhoging gekregen van 9,5%, waardoor zijn vaste loon uitkwam op €520.000. Zijn bonus viel echter een stuk lager uit, terwijl KLM de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie drijvende houdt.

KLM-topman Pieter Elbers

KLM-topman Pieter Elbers

Elbers’ bonus daalde vorig jaar met 14% van €446.500 naar €383.600. In de variabele beloning van Elbers zit ook nog een extra vergoeding van €30.000 voor de periode dat hij tijdelijk deel uitmaakte van het hoofdbestuur in Parijs, na het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac in mei. Zonder deze extra vergoeding zou de variabele beloning 20% lager uitgevallen zijn.

Uit de jaarrekening wordt niet duidelijk waarom Elbers minder bonus krijgt. Het bestuur van moedermaatschappij Air France KLM stelt de variabele beloning vast. KLM droeg in 2018 €572 miljoen aan de winst bij, waar dat voor Air France een verlies was van €163 miljoen.

Twee jaar geleden was er commotie rondom een salarisverhoging van de KLM-topman. Parijs hield deze toen deels tegen. Elbers zou het KLM-belang teveel genegen zijn. Door ingewijden werd de salarisdiscussie destijds getypeerd als ’pesterij’. KLM gaat niet in op vragen.

In het jaarverslag van 2018 stelt de raad van commissarissen (rvc) dat de stijging van het vaste salaris gerechtvaardigd is, omdat de topman minder verdient wat gebruikelijk is in de sector en wat zijn voorgangers aan salaris toucheerden.

De in september benoemde Benjamin Smith van Air France KLM verdient rond de €4 miljoen per jaar, als hij zijn doelen haalt. Niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van Air France KLM zou €1 miljoen per jaar voor haar functie krijgen, maar Air France KLM wil daar tegenover De Telegraaf niet op ingaan, totdat het gemeenschappelijke jaarverslag is gepubliceerd. Door het hogere vaste salaris en andere vergoedingen komt het totale salaris van Elbers uit op €1,07 miljoen, hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Smith maakte van de aanstaande herbenoeming van Elbers de inzet van een schaakspel om de macht naar zich toe te trekken. Aanvankelijk was Smith zelfs van plan om zich van Elbers te ontdoen. In ruil voor het aanblijven van Elbers neemt Smith plaats in de rvc van KLM. Op 25 april moet dit zijn beslag krijgen.