Nieuws/Financieel
3400487
Financieel

Banengroei VS beter dan voorzien

Amsterdam (DFT) - De banengroei in de VS is in de voorbije maand hoger uitgekomen dan waar economen vooraf op hadden gerekend.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid steeg het aantal nieuwe banen naar 196.000. Economen hadden in doorsnee een toename met 175.000 nieuwe banen verwacht. Het banencijfer over de maand februari werd opwaarts bijgesteld van 20.000 naar 33.000.

Het werkloosheidspercentage in de VS bleef zoals werd verwacht ongewijdigd op 3,8%. De gemiddelde uurlonen gingen op maandbasis fractioneel omhoog. De loongroei van 0,1 procent is minder dan waar kenners rekening mee hielden.

De gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol voor de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid. De gemiddelde uurlonen gingen op maandbasis fractioneel omhoog. De loongroei van 0,1 procent is minder dan waar kenners rekening mee hielden.

Volgens Bart Hordijk, valauta-specialist bij Monex Europe, kwam de achterblijvende loongroei in de voorbije maand goed uit voor de Federal Reserve die sinds begin dit jaar in zijn schulp is gekropen met het toekomstige rentebeleid. Economen bij ING benadrukken dat na een hobbelige start van het jaar mede door de weeromstandhigheden en de gevolgen van de gedeeltelijke shutdown de banengroei in Amerika weer op de goede weg is.