Nieuws/Financieel
3448206
Financieel

Column: Don’t fight the Fed

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell

De Amerikaanse president Donald Trump laat zich te pas en te onpas negatief uit over de Fed. In zijn ogen hebben de centrale bankiers van de Verenigde Staten hem in de wielen gereden. Trump uit zo vaak z’n ongenoegen dat een aantal (inter)nationale beleidsmakers inmiddels twijfelt aan de onafhankelijkheid van die Fed.

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell probeert keer op keer het tegendeel te bewijzen. Zo liet hij zich in oktober nog ontvallen dat de markten niet op zijn hulp hoefden te rekenen. De Federal Reserve zou het beleid van stapsgewijze renteverhogingen en afbouw van de fors gegroeide Fed-balans doorzetten, ongeacht de reactie op de beurzen. De Fed zou niet langer als reddende engel optreden op het moment dat de beurskoersen corrigeerden. Dat was in oktober.

Balansafbouw ter discussie

Ongeveer een maand later sloeg Powell echter al een andere toon aan. Waar hij eerder nog stelde dat de rente van de Fed nog ver weg lag van het neutrale niveau, was dat eind november net onder dat niveau. Voor de goede orde, het rentepercentage bedroeg al die tijd 2,25%, terwijl de geschatte neutrale rente zo rond 3% lag. Het is voor een centrale bankier een nogal opmerkelijke draai. In december sloeg Powell, waarschijnlijk in reactie op de bemoeienissen van Trump, weer een onverwacht harde toon aan met fors dalende beurskoersen ten gevolg.

Op een bijeenkomst in januari van dit jaar verklaarde Powell geduldig te zullen zijn wat betreft het verder verhogen van de rente en met de afbouw van de balans de nodige flexibiliteit te zullen betrachten. De dag ervoor was net een rapport van de Fed verschenen waarin gesteld werd dat een langdurige daling van aandelenkoersen voor financiële instabiliteit zou kunnen zorgen. De afbouw van de balans is voortaan feitelijk afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.

Buy the dip

In feite hees Powell een groene vlag. De al meer dan 31 jaar bestaande verzekering tegen grote verliezen afgegeven door de centrale bank bestaat nog steeds. Buy the dip! Op grote schaal keerden beleggers weer terug naar de beurs die zo begon aan de opmars die tot op de dag van vandaag tot een koersaanwas van 15% heeft geleid voor de AEX. Eens te meer geldt een oude wijsheid op beurs: ‘Don’t fight the Fed’. Beleggers die tegen het beleid van de centrale bank ingaan betalen daar doorgaans een hoge prijs voor. Verruimt de centrale bank zijn monetaire beleid, koop dan aandelen. Verkrapt de centrale bank zijn monetaire beleid, verkoop ze dan. De historie wijst uit dat deze stelregel goud waard is. Uit de meest recente gepubliceerde notulen van de Fed blijkt dat de beleidsbepalers van mening verschillen over welke kant de Fed Funds Rate op termijn op zou moeten gaan.

ECB kan niet achterblijven

Uiteraard kunnen andere vooraanstaande centrale banken niet achterblijven. Waar de autoriteiten in China hun beleid reeds in een eerder stadium hebben verruimd, dit keer niet monetair maar fiscaal, kan ook de ECB niet achterblijven. En inderdaad, de ECB heeft dezelfde draai als de Fed. Bij monde van president Mario Draghi verklaarde de ECB de verwachte verhoging van de rente naar de toekomst door te schuiven. Sterker nog, volgens Draghi blijft, omdat hij vrij somber is over de economische vooruitzichten, de rente misschien nog wel veel langer laag dan waar de markten nu rekening mee houden.

Smakelijke cocktail

Ondertussen blijft de Amerikaanse president de hoop voeden dat de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China binnen afzienbare tijd tot een goed einde gebracht worden en veert een aantal vroege economische indicatoren op. Dat vormt voor beleggers een smakelijke cocktail. De grote vraag luidt uiteraard; hoe nu verder? De kans is vrij aanzienlijk dat de wereldwijd opengezette geldkranen niet alleen tot stijgende beurskoersen, maar ook tot economisch herstel zullen leiden. Het vooruitzicht van een langdurig lage rente zorgt er in ieder geval voor dat er voorlopig weinig alternatieven voorhanden zijn voor beleggingen in aandelen of vastgoed.

Ervaren beleggers weten echter ook dat de bomen nooit tot in de hemel groeien. Met de grootschalige stimulans van de centrale banken is in feite de economische groei van 2020 een jaar naar voren gehaald. Normaal gesproken wordt hier later de prijs voor betaald, maar daar lijken nog niet al te veel beleggers zich om te bekommeren.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.