Nieuws/Financieel
3457135
Financieel

Column: BEL20 kan ruim 20% stijgen

Een mooi ritje ligt in België in het verschiet, denkt columnist Nico Bakker.

Een mooi ritje ligt in België in het verschiet, denkt columnist Nico Bakker.

De aandelenmarkten staan er wereldwijd goed gemutst bij. Ondertoon is positief, links en rechts wat berenstootjes, maar de bulls voeren de regie. Zo ook bij onze zuiderburen, alwaar de maandgrafiek van de beursbarometer BEL20 een lust voor het oog is.

Een mooi ritje ligt in België in het verschiet, denkt columnist Nico Bakker.

Een mooi ritje ligt in België in het verschiet, denkt columnist Nico Bakker.

Er is van alles waar te nemen, met als belangrijkste bevinding dat beleggen in de BEL20 voor langeretermijndoeleinden best wel profijtelijk is. Ik zal de maandkaart nader voor u duiden.

Laat ik beginnen met de klassieke chartreadingtechnieken, ofwel de subjectieve vaststelling van trend en sentiment. Dan zie ik dat vanaf 2009 een proces van hogere toppen en hogere bodems gaande is, keurig begeleid door de lijnen van het stijgingskanaal. Over de bodems loopt de steunlijn, die onlangs nog bij 3145 de bulls ternauwernood in de race hield. Over de toppen loopt de trendkanaallijn die als weerstandlijn dienst doet.

Marktritme

Extrapolatie naar de toekomst, rekening houdende met het huidige marktritme, leert dat rond 4500 opnieuw een hogere top verwacht mag worden. Ten opzichte van de huidige stand nog altijd een stijgingspotentieel van ruim 16%. Kortom, visueel ligt er nog een aardige opleving in het verschiet.

Alleen een visuele blik is niet voldoende voor een verantwoord technisch scenario. Ook objectieve bevindingen moeten in de analyse worden betrokken. En dan consulteer ik natuurlijk mijn marktlensindicatoren, dat begrijpt u.

Op het maandveld gelden momenteel de volgende rangen en standen. Deze maand een candle boven de gemiddelde lijn, waardoor de recente dip naar 3145 bestempeld mag worden als ’vergissing van de markt’, ofwel een ’slippertje van de stier’. De swingteller als versnellingsmeter staat in stand 3, terwijl de RSI als spanningsmeter nipt boven de 50-lijn noteert. Bij deze voortgang verschijnt er derhalve een nieuwe UP-status op het dashboard, anders gezegd een nieuwe actiebeweging van de bulls met de intentie de uptrend een nieuwe impuls te geven. Waar liggen de cruciale kantelpunten, wat mogen we verwachten?

Koersroute

Objectieve metingen en subjectieve bevindingen wijzen stuk voor stuk in de richting van de bulls. Zij krijgen de gelegenheid om de Belgische beursbarometer verder noordwaarts te stuwen met 4188 als eerste koersdoel, gelijk aan de top in 2017. Maar omdat er sprake is van een stijgende trendfase, is het aannemelijk te veronderstellen dat na 4188 een hogere top geplaatst kan worden rond de eerder genoemde 4500-passage.

Of zelfs nog hoger bij 4759, gelijk aan de all time high in mei 2007. Een rit van het huidige niveau 3860 naar 4759 impliceert een bullenrit van ruim 23%. Dat zijn nog eens mooie bewegingen, nietwaar? De Belgen bullen aan zet, maar eens bezien wat zij waar kunnen maken.

Nico Bakker is directeur-eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.