Financieel/Ondernemen
3457805
Ondernemen

Moeilijke tijden voor startups

Amsterdam - Door de lagere economische groei raken meer bedrijven in de problemen. Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen in 2019 met 6%. Jonge startups zijn een kwetsbare groep. Dit blijkt uit de Global Insolvency Index van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Europese landen met opvallende stijgingen van het aantal faillissementen zijn Zweden (+10%) en Denemarken (+15%). Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich met +9% ook aan de verkeerde kant. In Nederland en Duitsland verandert er niet veel ten opzichte van vorig jaar. Daarmee horen we, net zoals de VS, tot de kopgroep van 15 beste landen.

Opwaartse trend

Het algemene faillissementsbeeld laat volgens Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland, een robuuste opwaartse trend zien. „Voor 2019 wordt voor Nederland een lichte stijging verwacht. Er zijn geen signalen die erop wijzen dat deze opwaartse trend komende periode ombuigt. Mede ook door de Brexit-perikelen.”

„Door de dalende economische groei komen steeds meer bedrijven in steeds meer landen in problemen als het gaat om productie- en (her)financieringskosten”, zo stelt Toemen. „Bedrijven kampen met een dalende vraag. Dat vergroot de kwetsbaarheid van vooral bedrijven met hoge vaste kosten en bedrijven met hoge voorraad. Ook bedrijven die voor hun werkkapitaal afhankelijk zijn van kredieten krijgen het moeilijker omdat financiële instellingen striktere regels hanteren nu de economische groei hapert.”

Tegenwind

Een andere kwetsbare groep die Toemen noemt, zijn de jonge start ups. „Ze zijn in een florerende economie begonnen. Nu krijgen ze voor het eerst te maken met tegenwind. Omdat hun staat van dienst nog niet is gevestigd, zullen financiers afhoudend zijn als de ontwikkeling van de business opeens minder voortvarend verloopt.” Verder is er al enkele jaren een mondiale trend gaande dat het aantal grote faillissementen stijgt. Kwetsbare sectoren zijn retail, agrifood, bouw en zakelijke dienstverlening.

China

Extreem slecht zijn de faillissementscijfers van China. In het land is een ware sanering gaande van het groot aantal zombiebedrijven. Stegen de faillissementen in China vorig jaar met +60%, voor dit jaar wordt daarbovenop nog een stijging verwacht van +20%.