Nieuws/Financieel
3465781
Financieel

Schiphol: geschetst beeld sector niet juist

AMSTERDAM (ANP) - Het beeld dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies schetst van een ’status aparte’ voor de luchtvaart op het gebied van duurzaamheid doet geen recht aan de werkelijkheid. Dat schrijft luchthaven Schiphol in een reactie. Veel van de adviezen van de raad worden door Schiphol wel omarmd.

Schiphol benadrukt dat er, net als voor andere bedrijfstakken, ook voor de luchtvaart wettelijke kaders gelden op het gebied van milieu, geluid en effecten op de leefomgeving. Ook zijn er afspraken gemaakt over verdere CO2-reductie in de luchtvaart. Daarmee zijn de door de Rli voorgestelde grenzen op het gebied van geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid grotendeels al aanwezig, meent de luchthaven.

De Rli is door het kabinet gevraagd of een ander perspectief op het luchtvaartbeleid mogelijk is. De meeste voorstellen verdienen wat Schiphol betreft een plek in de Luchtvaartnota die het kabinet nu opstelt. Zo vindt Schiphol ook dat niet het aantal vliegbewegingen leidend moet zijn. De luchthaven zet naar eigen zeggen zelf al in op een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.

Schiphol benadrukt verder dat de luchtvaart voldoet aan strenge kaders, wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en effecten op de leefomgeving. In tegenstelling tot de Rli vindt de luchthaven dat binnen deze kaders groei na 2020 al mogelijk is, mede door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen. Verder hanteert Schiphol al een beleid van de vervuiler betaalt.

De luchthaven had tot slot graag gezien dat er in het advies in de richting van het kabinet een passage was opgenomen over „flinke investeringen” in bereikbaarheid per spoor.