Nieuws/Financieel
347053705
Financieel

Bijna 10.000 werkgevers te laat met eindafrekening loonsteun

Na het verstrijken van de deadline op 31 oktober middernacht hebben bijna 10.000 werkgevers nog geen eindafrekening loonsteun ingediend, zo gaf uitkeringsinstantie UWV maandag aan.

Hoewel de meeste werkgevers tijdig de eindafrekening voor de loonsteun hebben ingediend, was een kleine 7% daar toch te laat mee. Deze circa 9500 werkgevers ontvangen een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één kans om aan de verplichtingen te voldoen. Ze krijgen tot en met 9 januari volgend jaar de tijd om alsnog in actie te komen.

Het gaat om een belangrijke handeling. Als de betreffende ondernemers geen gehoor geven aan de oproep, dan zet het UWV de subsidie voor de betreffende periode op nul waardoor de bedrijven hun voorschotten moeten terugbetalen.

In de periode van maart tot en met mei vorig jaar ontvingen in totaal 139.500 werkgevers ondersteuning in de loonkosten via de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan hebben 130.000 ondernemers al wel de benodigde aanvraag voor de eindafrekening ingestuurd.

De steun werd verleend aan het begin van de coronacrisis. Maar dat geld betrof een voorschot gebaseerd op de lonen in januari 2020 en het geschatte omzetverlies. De definitieve berekening is nodig om te bepalen waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

UWV benadrukt in een toelichting dat er in het laatste weekend nog honderden telefoontjes kwamen van werkgevers. Medewerkers van de uitkeringsinstanties hebben met raad en daad nog kunnen helpen met het beantwoorden van vragen. Eerder had UWV in intensieve campagnes werkgevers al gewezen om voor de deadline van 31 oktober de eindafrekening in te dienen.