Nieuws/Financieel
3500976
Financieel

Benoeming krijgt goedkeuring bij ForFarmers

Lochem - Adrie van der Ven is benoemd als operationeel directeur bij ForFarmers. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het veevoederbedrijf kon zijn voordracht op goedkeuring rekenen.

Van der Ven werkt al sinds 2016 bij ForFarmers. Hij was verantwoordelijk voor de Belgische en Duitse activiteiten en de uitbreiding buiten de kernlanden.

De in het Gelderse Laren bijeengekomen aandeelhouders stemden ook in met de herbenoeming van commissaris Erwin Wunnekink en andere agendapunten. Aansluitend aan de bijeenkomst heeft het bedrijf besloten om met ingang van 3 mei te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen.

ForFarmers wil gedurende een periode van maximaal achttien maanden eigen aandelen inkopen voor een bedrag van 30 miljoen euro. Dat plan is onder meer bedoeld om de balans van ForFarmers efficiënter te maken. Ook wil het bedrijf eigen aandelen inkopen voor de uitvoering van medewerkersparticipatieplannen in 2019. Vorig jaar is dit ook gedaan. Toen ging het om 186.502 aandelen.