Financieel/Geld
351444841
Geld

CPB: laat huizenbezitters extra meebetalen aan straten en parken

Werkzaamheden aan een weg in Baarn.

Werkzaamheden aan een weg in Baarn.

Amsterdam - Het Centraal Planbureau pleit ervoor dat huizenbezitters meer gaan meebetalen aan overheidsheidsinvesteringen waarvan zij rechtstreeks financieel voordeel hebben, zoals wegen, recreatie en publieke voorzieningen.

Werkzaamheden aan een weg in Baarn.

Werkzaamheden aan een weg in Baarn.

Volgens het CPB kan dat extra betalen „het eenvoudigst” worden gerealiseerd via een verhoging van de onroerendezaakbelasting of via een ingezetenenheffing. „Nu betalen huizenbezitters nauwelijks mee aan grote overheidsinvesteringen waar zij wel profijt van ondervinden, maar niets voor hoeven te doen”, stelt CPB maandag in zijn rapport ’Profijt en bekosting van ruimtelijke ontwikkeling.”

Het steekt het CPB dat huizenbezitters de waarde van hun panden zien stijgen door de overheidsinvesteringen, ook als deze feitelijk door de hele gemeenschap worden betaald. „Het kan efficiënt en rechtvaardig zijn om eigenaren en gebruikers van vastgoed te laten meebetalen aan ruimtelijke ontwikkeling als zij daarvan profiteren”, aldus het CPB. „De lusten en lasten van een investering worden op die manier beter verdeeld en dat kan bouwprojecten ten goede komen.”

Het planbureau stelt dat de huidige ozb-tarieven (gemiddeld 0,12%) te laag om op grote schaal overheidsinvesteringen te bekostigen. „Een optie is om de ozb-tarieven te verhogen, in ruil voor een verlaging van andere belastingen zoals de loonbelasting en de btw”, oppert het planbureau. Als andere optie noemt het CPB een ingezetenenheffing. Die wordt betaald door inwoners van de gemeente of provincie, en kan afhankelijk worden gemaakt van de hoeveelheid overheidsinvesteringen in ruimtelijke ontwikkeling.

Een bijkomende reden voor meer aandacht voor het profijtbeginsel, is volgens het CPB dat het nu vanuit financieel perspectief weinig aantrekkelijk is voor gemeenten om te investeren in projecten die de huizenprijzen verhogen. Dit komt omdat een gemeente minder geld uit het gemeentefonds ontvangt als de huizenprijzen in die gemeente toenemen. Om die reden zouden de financiële middelen uit het gemeentefonds in de toekomst op een andere manier kunnen worden verdeeld.