Nieuws/Financieel
3518238
Financieel

Vastgoedfonds Bever boekt hoger resultaat

Wassenaar - Bever Holding heeft vorig jaar het resultaat na belastingen fors hoger zien uitkomen dan een jaar eerder. Dat kwam onder meer door een herwaardering van de vastgoedportefeuille en een tweetal verkopen.

Bever zette een resultaat na belasting in de boeken van 5,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 1,8 miljoen euro. De herwaardering van de vastgoedportefeuille bedroeg 1,4 miljoen euro, tegenover 3,6 miljoen euro in het voorgaand boekjaar. Verkopen van bezittingen leverden het bedrijf 2,4 miljoen euro op.

Het resultaat voor belastingen kwam uit op 1,4 miljoen euro. Aan lasten zette het fonds vorig jaar 1,3 miljoen euro in de boeken. Na verwerking van het resultaat over het verslagjaar bedroeg het eigen vermogen eind 2018 zo'n 101,4 miljoen euro op een balanstotaal van 159,1 miljoen euro.

VolkerWessels

Het vastgoedbedrijf wist in 2015 in VolkerWessels een strategische partner te vinden voor projecten in Noordwijk. Het bedrijf streeft er naar definitief invulling te geven aan de strategische locaties in de badplaats. Daarvoor werd in 2017 al een principeaanvraag ingediend. Dat er nog geen schot in de zaak zit, komt volgens Bever onder meer door de gemeentelijke herindeling waarbij Noordwijk is samengegaan met Noordwijkerhout.

Bever verwacht dit jaar afspraken te kunnen maken met de gemeente Noordwijk. Ook plannen in Aalsmeer moeten tot wasdom komen.