Financieel/Geld
3542726
Geld

Bijna 200 klachten woekerpolissen afgerond

DEN HAAG (ANP) - Het financiële klachteninstituut Kifid heeft naar eigen zeggen al bijna tweehonderd klachten over woekerpolissen afgerond. Deels werden zaken door de verzekeraar zelf opgelost. In andere gevallen gebeurde dit door tussenkomst van een bemiddelaar.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs heeft opgepakt. Het totale aantal zaken dat nog in behandeling is, bedraagt momenteel circa zevenhonderd. Bij de behandeling gebruikt het uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. De kwestie speelt al jaren. Claimorganisaties proberen namens gedupeerden schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars als Nationale-Nederlanden, ASR en het toenmalige Reaal. Dat verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.