Nieuws/Financieel
3553779
Financieel

BinckBank misleidde klanten met Alex-reclames

In reclames voorgespiegelde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In reclames voorgespiegelde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Amsterdam - BinckBank heeft tussen 2012 en 2014 consumenten misleid met reclame voor Alex Vermogensbeheer. De bank moet €625.000 boete betalen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald.

In reclames voorgespiegelde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In reclames voorgespiegelde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het geschil gaat over de informatie die Alex Vermogensbeheer van september 2012 tot en met augustus 2014 aan klanten verschafte over de risico’s van producten.De Autoriteit Financiële Markten vond dat de ’onduidelijke en misleidende’ reclamespotjes en internetbanners zelfs bewust waren opgezet. De reclame toonde de behaalde cumulatieve rendementen van een specifieke portefeuille, maar die voorbeeldportefeuille was niet representatief. Binck liet dat niet duidelijk genoeg merken. Daardoor kon een verkeerd beeld ontstaan over de in het verleden behaalde rendementen.

In eerste instantie leverde dat een boete op van €750.000, maar omdat de AFM de bank dwong om bewijs tegen zichzelf te leveren, gaat daar in hoger beroep een kwart van af.

Met verbolgen klanten schikte BinckBank de kwestie twee jaar geleden voor €8 miljoen. Wel erkende Binck ’geen enige vorm van schuld of aansprakelijkheid’. Inmiddels heeft BinckBank de merknaam Alex ook laten vallen.