Nieuws/Financieel
3582164
Financieel

Gestage groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is conform de verwachtingen van Nederlandse economen.

De kwartaalgroei pakt hiermee even hoog uit als in het vierde kwartaal van 2018. Voor de investeringen waren een impuls voor deze groei, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Economen van Rabobank, ING en ABN Amro had gerekend op een kwartaalgroei tussen 0,4 en 0,5%. Nederland doet het net iets beter dan het gemiddelde van de eurozone, dat in het eerste kwartaal op 0,4% uitkwam. „Al enige kwartalen op rij doen we het beter dan de ons omringende landen”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Afkoeling

Al met al is er wel degelijk sprake van een afkoeling van de Nederlandse economie. Dat zie je als je het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met diezelfde periode een jaar geleden. De groei komt dan op 1,7% uit. Dat ligt duidelijk onder de groei die Nederland in 2017 en in 2018 liet zien.

Volgens het CBS besteedt de consument nog altijd meer dan een jaar geleden, maar de consumptiegroei is duidelijk minder uitbundig. Vergeleken met een jaar geleden besteedden consumenten 0,7% meer. Een vorig kwartaal was de consumptiegroei nog 2%. Dat loopt synchroon met het consumentenvertrouwen dat in de afgelopen tijd flink is gedaald.

Met name de investeringen droegen het meest bij aan de economische groei, aldus Van Mulligen. „Dat betrof vooral investeringen in de bouw, vooral investeringen in bedrijfsgebouwen en in infrastructuur.”

Lage exportgroei

De Nederlandse exporteurs hadden het moeilijker, vermoedelijk ook door internationale spanningen en handelsconflicten. „De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2019 met 1,1 procent”, aldus het CBS. „Dat is de laagste groei in drie jaar tijd.”

Voor dit jaar rekent het Centraal Planbureau op een economische groei van 1,5%. In 2018 groeide de economie nog met 2,7% en het jaar ervoor met 2,9%.

Spanning arbeidsmarkt

Ondanks de afkoeling van de economie houdt de krapte op de arbeidsmarkt aan. Het CBS spreekt van ’een nieuw hoogtepunt’ voor de spanningen op de arbeidsmarkt. Op 100 werklozen zijn er nu 88 vacatures, een kwartaal eerder was de verhouding 80 vacatures op 100 werklozen.

De werkloosheid komt uit op 3,4%. Daarmee is de werkloosheid voor het eerst uitgekomen onder het niveau van vlak voor de crisis, zo meldt het CBS.

Rem op groei

„De krapte op de arbeidsmarkt kan op termijn de economische groei remmen”, aldus Van Mulligen van het CBS. „Nu al moet 1 op de 4 bouwbedrijven werk laten liggen omdat ze moeilijk aan personeel kunnen komen.”

Ondanks de krapte blijft de reële loongroei achter, dat zijn de lonen ten opzichte van de prijzen. „Die reële loongroei was voor het eerst in tijden weer negatief.” Van Mulligen noemt dat ’onbegrijpelijk’. „Dat is niet volgens de economische normen.”

Ook Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbaast zich daarover. „Het blijft raadselachtig waarom de lonen en prijzen niet veel harder stijgen bij zoveel schaarste”, zegt hij op Twitter. „Ook zou je verwachten dat de productiviteit veel sneller zou gaan stijgen doordat meer mensen in de juiste baan terecht komen. Niet dus.”