Financieel/Ondernemen
3591523
Ondernemen

Vraag & Antwoord

Ondernemersvraag: Wanneer betaal je vakantiegeld uit?

Mei is de maand van het vakantiegeld. Hoeveel betaal je je personeel en wanneer precies?

De meeste werknemers krijgen in mei hun vakantiegeld. Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft recht op vakantiegeld. De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag.

De regels rondom de vakantiebijslag zijn wettelijk vastgelegd. De hoogte van het vakantiegeld van iedere werknemer komt neer op minimaal 8% van het brutoloon.

Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering of dertiende maand), winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hier hoeft dus geen vakantiegeld over te worden betaald. Over het salaris van zieke werknemers wordt wel vakantiegeld betaald.

Let op bij werknemers in deeltijd die overuren maken. Daar betaal je ook vakantiegeld voor! Gaat een werknemer uit dienst, dan moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen.

De meeste bedrijven betalen het geld jaarlijks in mei uit. Uiterlijk in juni moet je ervoor zorgen dat je vakantiegeld betaalt aan je werknemers. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan jouw werknemer een verhoging eisen van maximaal 50%.