Nieuws/Financieel
3627445
Financieel

Column: Chippers in mineur

Menig website wordt vandaag de dag gevuld met nieuws over de chipfabrikanten en aanverwante bedrijven. De sector staat even in een minder mooi daglicht, zo lijkt het, maar is dit direct een drama voor beleggers? Of biedt de negatieve golf juist koopkansen? Ik zal de grafieken van twee chippers voor u op de analysetafel leggen voor een nadere duiding, te weten ASML en ASMI.

ASML dubbele top

Volgens de spelregels der trendanalyse is er sprake van een stijgende trendfase, want de candles staan ruim boven een licht opkrullende gemiddelde lijn die rond 162 in het veld ligt. Boven in het veld is recent een spannend maar ook bedreigend koerspatroon geplaatst, te weten een dubbele top op 185/187.

Dus het proces van hogere toppen wordt onderbroken, de correctie is reeds van start gegaan getuige de -1 stand op de swingteller ofwel stappenteller. De Fibo grid die ik heb ingetekend indiceert bodemvorming tussen 173 en 165.

Als dat gaat lukken, kan de trend worden hervat met opnieuw een aanval richting de 185/187 zone.

Brede trading range

Er is ook een charttechnisch alternatief mogelijk en dat is een trading range ofwel bandbreedte tussen 185/187 weerstand en 128+ steun. Als er immers al twee toppen staan (bovenlijn van de range), dan is de markt wellicht in staat om een tweede bodem te plaatsen op gelijk niveau als de eerste bodem.

Dat zou impliceren dat de koers onder de SMA op 162 moet duiken om vervolgens verder onderuit te gaan naar de 128+ zone wat dan de onderlijn van de trading range zou moeten worden. Eerst maar eens bezien of en zo ja waar de correctie kan opdrogen met 173, 165 en 162 als cruciale routepaaltjes. Trendvolgende beleggers nemen dus wat gas terug en wachten op nieuwe kansen.

ASMI kerstboom

Het koersverloop van ASMI vertoont sterke overeenkomsten met dat van ASML, zij het dat op de weekkaart van ASMI geen dubbele top staat, maar wel een kerstboom.

Ook voor dit fonds een redelijke scherpe koersval, als zijnde een correctie in de uptrend. Swingteller en RSI ondersteunen de dip die kan aanhouden tot de Fibo zone rond 51,00 tot uiterlijk 44,00.Bodemen in die zone zal de uptrendfase valideren en de bulls aansporen weer noordwaarts te trekken.

Dat zou dan koopkansen opleveren voor trendvolgende beleggers. Al met al dus een gezonde afkoelperiode, de beren vooralsnog aan zet.

Trendbeleggers volgen met belangstelling het berenpad en wachten af totdat zij weer in actie mogen komen met een nieuwe bullenactie.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.