Nieuws/Financieel
363108939
Financieel

Negatief resultaat voor Bever Holding in 2019

Vastgoedbedrijf Bever Holding heeft in 2019 een negatief resultaat na belastingen behaald van 2 miljoen euro tegen een plus van 5,1 miljoen euro in 2018. De jaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een externe accountant, want Bever is nog steeds op zoek naar een accountant.

De vastgoedportefeuille kende per 31 december 2019 een waardering van 148,7 miljoen euro. Over het jaar 2019 bedroeg het eigen vermogen per 31 december 99,3 miljoen euro bij een balanstotaal van 159,5 miljoen euro.

Bever zei dat niet wordt verwacht dat er voor het boekjaar 2020 een accountant zal worden aangesteld.