Financieel/Geld
3663893
Geld

Meer bouwplannen: einde krappe woningmarkt?

Een maquette van het Amsterdamse project Haven-Stad

Een maquette van het Amsterdamse project Haven-Stad

Amsterdam - Gemeenten en provincies willen meer bouwen. De lokale overheden hebben hun ambities opgeschroefd naar 76.000 nieuwe huizen per jaar. Daarmee zou vanaf 2021 de spanning op de woningmarkt moeten afnemen.

Een maquette van het Amsterdamse project Haven-Stad

Een maquette van het Amsterdamse project Haven-Stad

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer. 76.000 is meer dan de ambitie van 75.000 uit de Nationale Woonagenda.

Als alle plannen worden uitgevoerd, is het woningtekort in 2030 naar schatting 2,4% in plaats van de eerder verwachte 2,6%. Nu is het tekort 3,8%. Vanaf 2021 zou er dan wat lucht komen op de oververhitte woningmarkt.

Vergunningen

Het is wel zaak dat gemeenten hun bouwplannen ook omzetten in daadwerkelijke projecten. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is namelijk de laatste tijd gedaald. De minister roept partijen op om plannen te maken die snel uitvoerbaar zijn en meteen veel woningen opleveren.

Dinsdag nam de Eerste Kamer een wetswijziging van de Crisis- en Herstelwet aan waarmee het makkelijker en sneller moet worden om woningen te bouwen. Onder meer het grote project in Amsterdam, Haven-Stad, waar 40.000 tot 70.000 huizen moeten komen, wordt dankzij deze wet gebouwd.

Ook werd een voorstel aangenomen dat het voor corporaties makkelijker en goedkoper maakt om woningen voor middenhuur (€700-€1000) te bouwen.