Nieuws/Financieel
3677393
Financieel

Column: Handelsoorlog houdt vraag naar Chinese aandelen niet tegen

Pedestrians

Pedestrians

Handelsoorlog of niet, het gewicht van China in de portfolio’s van internationale beleggers zal gaan toenemen de komende jaren. In de wereldindex van alle landen heeft China een weging van slechts 3,7%. Daarmee is het land ondervertegenwoordigd want de economie van China bedraagt 15% van het wereldwijde BBP.

Pedestrians

Pedestrians

Marco Balk

Ter vergelijking, Amerikaanse aandelen hebben een weging van 54% in de wereldindex terwijl de economie slechts 24% van het wereld BBP uitmaakt. Deze scheve verhouding zal de komende jaren voor een deel worden rechtgetrokken nu indexprovider MSCI stapje voor stapje aandelen genoteerd op het vaste land van China toevoegt aan haar wereldwijde indices, waardoor de instroom in deze markt de komende jaren zal toenemen.

Derde aandelenmarkt

Met een marktkapitalisatie van ruim $7000 miljard is de Chinese A-shares markt een van de grotere beleggingsvijvers om in te vissen. Qua marktkapitalisatie is het de derde markt na de New York Stock Exchange en de Nasdaq. Ondanks deze forse omvang zijn de aandelen niet of in heel beperkte mate vertegenwoordigd in de portefeuilles van internationale beleggers. Met het opnemen van de A-shares in de MSCI indices is een uitgetekend pad ingezet. Koersdruk door de handelsoorlog kan juist een extra aantrekkelijk instapmoment opleveren voor de lange termijn.

De Chinese markt biedt een scala aan interessante mogelijkheden, maar het is ook een markt met de nodige valkuilen. Alhoewel de A-shares onder de kwalificatie van Emerging Markets vallen is er in een aantal opzichten sprake van een markt met Frontier Markets karakteristieken.

Zo wordt de markt nog gedomineerd door particuliere beleggers, waardoor de koersuitslagen van tijd tot tijd fors kunnen zijn. Koersstijgingen en dalingen doen zich soms voor zonder dat er een fundamentele reden voor is aan te wijzen. Uit recent onderzoek blijkt wel dat de “fundamentals” (zoals koers-winstverhouding en het rendement op het eigen vermogen) een steeds belangrijkere factor worden voor het gerealiseerde rendement op aandelen. Deze ontwikkeling zal zich doorzetten omdat er op steeds bredere schaal fundamentele research beschikbaar komt voor Chinese A-share bedrijven.

Regelgeving

Een andere uitdaging voor beleggers is de mate van regulering en governance. De Chinese A-share markt voldoet op een aantal fronten niet aan de institutionele Westerse standaarden. Bijvoorbeeld de positie van minderheidsaandeelhouders kent op het vasteland een zwakke juridische bescherming. Ook blijken overheidsgaranties op uitstaande leningen niet altijd waterdicht te zijn. Dit geldt overigens niet voor Chinese bedrijven die ook een notering hebben in Hong Kong of New York (H-shares of ADR’s), zij moeten voldoen aan de strikte Westerse standaarden.

In onze optiek bieden niet alle A-shares kansen voor de lange termijn. De Chinese kolen- en staalindustrie zal bij het verder oplopen van de handelsvete kwetsbaar blijken te zijn, omdat deze sectoren momenteel met overcapaciteit te maken hebben. Nieuwe milieumaatregelen van de Chinese overheid zullen ook voor deze sectoren de nodige impact hebben.

Met een gerichte zoektocht naar stabiele, winstgevende bedrijven met een goed trackrecord op het gebied van dividend en rendement op het eigen vermogen, zijn echter genoeg bedrijven te vinden die de buitenlandse beleggers het nodige potentieel bieden. Hieronder beschrijven wij er twee.

Twee kanshebbers

De grootste fabrikant van elektrisch aangedreven auto’s is SAIC Ltd. Het bedrijf kent een waardering van 8,3x de winst, een dividendrendement van 5%. Alhoewel de Chinese elektrische automarkt op de korte termijn haar uitdagingen kent, is het bedrijf met een gezonde netto cash positie goed uitgerust om op langere termijn gebruik te maken van de sterke ontwikkelingen in deze markt. Times China Holdings Ltd is een ontwikkelaar van vastgoed, actief in grote delen van China. De huidige koers-winstverhouding is 5, het dividendrendement bedraagt 6%. De brede markt (buiten de top 5 steden) kent momenteel een beperkt aanbod en de betaalbaarheid is goed. Vastgoed is een belangrijke motor voor groei van de economie. De overheid trapte enkele jaren geleden op de rem om oververhitting te voorkomen, hierdoor heeft de sector de afgelopen jaren minder bijgedragen aan de economische groei. Momenteel zien we dat de overheid weer meer ruimte geven aan de sector, hetgeen voor Times China Holding de nodige nieuwe kansen biedt.

De Chinese A-shares kennen een waardering die schommelt rond het historische dieptepunt. De handelsoorlog en economische groeivertraging zorgen voor een aantrekkelijk gewaardeerde markt. Naast de waardering van de aandelenmarkt zijn er ook andere factoren die positief bijdragen aan de “businesscase”. Het huishoudelijk inkomen stijgt nog altijd met 10% per jaar en de overheid zet haar beleid door om de minimum lonen verder te verhogen. Vanwege de demografische ontwikkelingen is er momenteel zelfs een tekort aan (fabrieks)arbeiders. De inkomensstijgingen van de gemiddelde huishouding zullen naar verwachting meer invloed hebben op de bedrijfswinsten dan de groei van het BBP.

Marco Balk is portfoliomanager bij TCM Investment Funds