Nieuws/Financieel
367997878
Financieel

Duidelijkheid over nieuwe stikstofregels

In de afgelopen weken voerden boeren actie tegen de inmiddels versoepelde stikstofregels.

In de afgelopen weken voerden boeren actie tegen de inmiddels versoepelde stikstofregels.

Den Haag - De provincies en het kabinet hebben de nieuwe stikstofregels openbaar gemaakt voor bedrijven die willen uitbreiden. Daarover was ruis op de lijn ontstaan. Sommige provincies kwamen opeens met strengere regels dan Den Haag beoogde. Dat raakt vooral boeren. Die trokken om die reden naar de provinciehuizen om te protesteren.

In de afgelopen weken voerden boeren actie tegen de inmiddels versoepelde stikstofregels.

In de afgelopen weken voerden boeren actie tegen de inmiddels versoepelde stikstofregels.

Ondernemers kunnen straks op twee manieren vergunningen krijgen die voldoen aan de strenge stikstofregels: intern salderen of extern salderen. Bij intern salderen maakt een boer of ondernemer ‘stikstofruimte’ vrij op de eigen locatie. Bij extern salderen, hierover was met de provincies vooral discussie, neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat helemaal of deels stopt.

Bij het weghalen van stikstofwinst op een andere locatie komen de strenge kabinetsregels weer om de hoek kijken: 70 procent mag het bedrijf gebruiken om uit te breiden, 30 procent mag niet gebruikt worden om de natuur te helpen. In de uitvoering willen het kabinet en de provincies voorkomen dat boeren straks ten prooi vallen van stikstofspeculanten. Verder is de koppeling met dier- en fosfaatrechten losgelaten.

De gedeputeerde staten van alle provincies moeten nog groen licht geven. Volgende week verwacht minister Schouten (Landbouw) een definitief akkoord.