Financieel/Geld
36888
Geld

Wethouder: snelle beslissers die dit jaar overstappen zijn voordelig uit

Eindelijk einde afroming via erfpacht

Amsterdam - De erfpacht is een gehaat onderwerp voor huizenbezitters. Maar wie zich er in 2017 nog één keer in verdiept, bespaart veel geld en hoeft er daarna niet meer naar om te kijken.

Dat is de belofte van het nieuwe erfpachtstelsel, dat door het stadsbestuur is gepresenteerd. Volgens verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (erfpacht) probeert de stad met voordeeltjes ter waarde van in totaal 1 miljard euro de 110.000 erfpachters in de stad over te halen om over te stappen van de oude naar de nieuwe situatie. Erfpachters zijn huizenbezitters met een woning op grond van de gemeente, waarvoor een vergoeding betaald moet worden.

Vanaf maandag kan elke erfpachter op de website van de gemeente berekenen hoeveel pacht er in de toekomst betaald moet worden.

In het nieuwe erfpachtstelsel zijn er twee keuzes. Of men blijft jaarlijks een vast bedrag aan de gemeente betalen voor het gebruik van de grond. Maar het grote verschil is dat dit bedrag niet meer verandert, zoals in het huidige stelsel, met uitzondering van de inflatie. Nu worden jaarlijks vele erfpachters van wie het tijdvak afloopt, geconfronteerd met een enorme stijging van de erfpachtlasten. In het nieuwe stelsel kan dat niet meer. Een tweede mogelijkheid is om de erfpacht ’eeuwig’ af te kopen. Dit houdt in dat een woningeigenaar nog één keer een (fors) bedrag betaalt, waarna de gemeente contractueel belooft om nooit meer pacht te heffen voor het perceel.

Helemaal stoppen met het heffen van pacht is volgens de wethouder niet mogelijk omdat de linkse partijen dit met hun meerderheid in de gemeenteraad kunnen tegenhouden. PvdA, GroenLinks, SP en de dierenpartij zijn voor het in stand houden van erfpacht.

Het prijskaartje van de nieuwe erfpacht wordt opgebouwd uit diverse factoren, zoals de WOZ-waarde van de woning, de ligging in de stad en het canonpercentage dat de gemeente hanteert. Voor bedrijfspanden wordt individueel een berekening gemaakt.

Erfpachters zullen niet gedwongen worden om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Maar voordelig is het wel, belooft Van der Burg. Want wie pas in 2018 overstapt moet daarbij een WOZ-waarde gebruiken die gemiddeld 38 procent hoger ligt dan die de overstappers van 2017 in rekening gebracht krijgen. Daarnaast krijgt men bij overstap 10 procent korting op de berekende grondwaarde. Ook de verouderingsfactor is geschrapt in het nieuwe stelsel, nog eens 10 procent voordeel. Uit extern onderzoek blijkt dat de gemeente, als pachters overstappen naar het nieuwe stelsel, de komende 100 jaar een miljard euro minder erfpacht binnenharkt dan in de bestaande situatie. Wie dit jaar overstapt houdt voorlopig nog z’n huidige pacht tot het tijdvak afloopt.