Nieuws/Financieel
374645859
Financieel

Personeel kinderopvang krijgt er bijna 12% bij: acties van de baan

Amsterdam - Ouders kunnen opgelucht ademhalen, want er komen geen acties in de kinderopvang. Werkgevers en vakbonden zijn het in principe eens geworden over een nieuwe cao. Daardoor krijgen de bijna 120.000 werknemers van crèches, peuterspeelzalen en de naschoolse opvang er in anderhalf jaar tijd gemiddeld 11,86% salaris bij.

Over een ander heikel punt, het verlagen van de werkdruk, praten werkgevers en bonden de komende maanden verder. „Het was voor onze leden heel belangrijk dat de lonen omhoog gaan vanwege de torenhoge inflatie”, zegt FNV-bestuurder Deddy Dorenbos. „Dat we daar nu afspraken over hebben gemaakt geeft ons de ruimte verder te praten over zaken als werkdruk en de grote personeelstekorten.”

Ouders

Het onderhandelaarsakkoord is behoorlijk ingewikkeld en moeten nog voorgelegd worden aan de achterban. Maar beide partijen zijn tevreden dat ze er zonder acties uit zijn gekomen. Een staking in de kinderopvang ligt moeilijk, omdat er meteen duizenden ouders door worden geraakt. Daarom was ook de bonden er veel aan gelegen om er samen uit te komen.

Eind november legden werkgevers in de kinderopvang een eindbod neer, dat door de vakbonden van de hand werd gewezen. Daardoor hingen ook in deze sector acties en stakingen in de lucht. Begin dit jaar werden de cao-onderhandelingen toch weer hervat. Dat heeft nu tot een akkoord geleid.

Stappen

Werknemers krijgen er de komende anderhalf jaar steeds in stapjes geld bij. De grootste stap is per 1 april van dit jaar: 2% salaris erbij voor iedereen en alle lonen worden vanaf die datum ook met € 150 bruto per maand verhoogd. Dat betekent dat werknemers in de laagste salarisschalen er het meest op vooruitgaan.

Op 1 juli krijgen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn een eenmalige uitkering van €525, naar rato van hun dienstverband. Per 1 januari volgend jaar gaan de lonen verder omhoog met 2% en op 1 april nog eens met 2%. Met ingang van 2024 komen er bovendien twee periodieken boven op de loonschalen. Dorenbos: „Daardoor gaat de helft van de werknemers er nog eens gemiddeld 2,5% op vooruit.”

Rust

De werkgevers hopen dat met de nieuwe afspraken ook de rust in de sector terugkeert. „Het laat onze grote waardering zien voor alle medewerkers die dag in dag uit met hart en ziel werken in de kinderopvang werken”, zegt Rogier Vegter, de onderhandelaar van de werkgeverspartij Brancheorganisatie Kinderopvang.