Nieuws/Financieel
378851625
Financieel

Einde vette jaren al voelbaar op de arbeidsmarkt

Niet iedereen die op zoek gaat naar een baan, heeft er meteen een gevonden.

Niet iedereen die op zoek gaat naar een baan, heeft er meteen een gevonden.

DEN HAAG - Het afnemen van de economische groei laat zich voorzichtig voelen op de arbeidsmarkt. Dat valt op te maken uit de nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en uitkeringsinstantie UWV.

Niet iedereen die op zoek gaat naar een baan, heeft er meteen een gevonden.

Niet iedereen die op zoek gaat naar een baan, heeft er meteen een gevonden.

Voor het eerst na jaren daling is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het eerste halfjaar weer iets toegenomen. Bijna 175.000 mensen vroegen in de eerste zes maanden van 2019 een werkloosheidsuitkering aan, tegen 172.000 in dezelfde periode vorig jaar. Ook nam de totale werkloosheid in juni iets toe, van 3,3 naar 3,4%.

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV ziet ook dat de ’minder uitbundige economische groei’ zijn weerslag op de arbeidsmarkt heeft. Het percentage werklozen stijgt omdat niet iedereen die op zoek gaat naar werk, ook direct een baan vindt, aldus Witjes.

Toch blijft het algemene beeld op de arbeidsmarkt uiteindelijk positief. Het aantal werkenden neemt nog altijd toe, met 12.000 per maand gaat het gestaag richting de tien miljoen.

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen om verschillende redenen geen werk. Dat zijn naast werklozen bijvoorbeeld personen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind juni 243.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,2% ten opzichte van de voorgaande maand, mede veroorzaakt omdat bijna 75.000 aan de maximale uitkeringsduur zaten. In alle beroepsgroepen was er sprake van aan afname, waarbij het aantal WW-uitkeringen bij de pedagogische beroepen het sterkst daalde.