382645
Financieel

‘Bestuur ABP moet opstappen’

Veel pensioenfondsen hebben het zwaar, maar het ABP maakt het wel erg bont met een tekort van €40 miljard. Bijna de helft van de bezoekers van DFT vinden dat het bestuur hierom moet opstappen, zo blijkt uit een peiling waarop bijna 1100 maal gestemd is.

Met een dekkingsgraad van een abominabele 90% lijkt korten op de pensioenen van het ambtenarenfonds onvermijdelijk. Maar slechts 12% van de respondenten vindt dit een goed idee. Een verhoging van de pensioenpremies krijgt met 11% nog minder bijval.

Veel respondenten blijken optimistisch van aard. Ze verwachten dat het tekort weer snel gaat afnemen, wat vooral van een rentestijging zal moeten komen.