Nieuws/Financieel
384636
Financieel

Goedkoop = duurkoop, ook voor aandelen

“Bedrijven op de beurs zijn veel meer waard dan in de boeken” is de kop van een onlangs gepubliceerd artikel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als reden wordt genoemd dat accountants bij wet verplicht zijn conservatief te boekhouden, waardoor de boekwaarde relatief laag blijft. Dat is niet juist.

Wat er in de toekomst door een onderneming verdiend gaat worden is bepalend voor de waarde van de onderneming. Historisch is vastgesteld dat aandeelhouders zo’n 9% op hun investering in een onderneming verdienen (3% lange termijn rente op staatobligaties + een vergoeding van 6% voor het risico dat zij lopen boven een investering in staatobligaties)

Je moet in ieder geval meer verdienen dan wat het je kost om kapitaal aan te trekken. Pas wanneer je met je business meer verdient dan de kosten van kapitaal dan creëer je waarde. De kosten voor het aantrekken van kapitaal van aandeelhouders ligt historisch op zo’n 9%. Als op €100.000,- (=boekwaarde) door aandeelhouders ingebracht kapitaal 18% wordt verdiend dan is de (beurs)waarde €200.000,-, en wordt er 4,5% verdiend dan is de (beurs)waarde €50.000,-. Aan de korte termijn bewegingen van beurskoersen gaan we in dit kader voorbij.

Waarderingsgrondslagen beursgenoteerde ondernemingen

In genoemd artikel van het CBS wordt gerefereerd aan waarderingsgrondslagen in het Burgerlijk Wetboek 2. Deze gelden echter voor niet beursgenoteerde NL ondernemingen. In Nederland moeten beursgenoteerde ondernemingen sinds 1 januari 2005 rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Met IFRS wordt naast rapportering op basis van historische kosten ook gewaardeerd op basis van marktwaarde. Vergelijking van beurswaarde met gerapporteerde boekwaarde is sowieso gevaarlijk en zeker bij een vergelijking tussen perioden van vóór en na 2005.

Genormaliseerde boekwaarde

Het is voor de berekening van de waarde van een onderneming wel van belang om te weten hoeveel geld het management van een onderneming in beheer heeft en wat het daarmee verdient. Aandeelhouders stellen middelen aan het management ter beschikking in de vorm van aandelenkapitaal en ieder jaar in de vorm van niet uitgekeerde winsten. Dat bedrag is in principe nooit gelijk aan het gerapporteerde eigen vermogen van een onderneming. PostNL bracht eind 2013 €1.4 miljard ten laste van het eigen vermogen als gevolg van een nieuwe waarderingsgrondslag voor pensioenen, terwijl het bedrag dat aandeelhouders aan het management ter beschikking hadden gesteld met geen stuiver veranderde. Wij passen mutaties in het vermogen die niet gepaard gaan met een kasstroom aan (=genormaliseerde boekwaarde)

Goedkoop=duurkoop

Een fietsvriend van mij bouwde zelf keukens. Na verloop van tijd begon hij andere keukenfabrikanten over te nemen. Zijn ervaring: bedrijven die duur leken presteerden prachtig en bedrijven die goedkoop leken gaven alleen maar ellende.

Voorbeeld van een business waar op het kapitaal van de aandeelhouder 18% wordt verdiend (=Rentabiliteit eigen vermogen)

Als de eigenaar van het eerste restaurant (=investering 100) dit in jaar 1 verkoopt voor 200 dan heeft hij zijn geld in een jaar verdubbeld. Geen slechte deal toch, of misschien toch wel.

De deal

Na 10 jaar staan er vijf restaurants, waarvan vier gefinancierd zijn uit ingehouden winsten. De ingehouden winsten zijn 1 op 1 van de nieuwe eigenaar. Als hij de vijf restaurants verkoopt dan ontvangt hij voor het eerste restaurant de 200.- die hij investeerde plus 4x200 voor de andere restaurants=1.000.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com en de panelportefeuille

Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren waarbij het vermogen van de aandeelhouder het beste rendeert. Sinds mei 2015 selecteren we samen met een panel ondernemingen die aan onze selectiecriteria voldoen en publiceren daarover in De Financiële Telegraaf. Het beleggingsresultaat mei 2015 - juli 2016 bedraagt 36,6%.

In de tweede week van september geven wij een aantal presentaties waarbij verder wordt ingegaan op de waarde en waardecreatie van ondernemingen, de panelportefeuile en onze selectiecriteria.

 

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer. Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.