Nieuws/Financieel
386902
Financieel

Het schip in met de verzekeringsexpert

De buurman op de friese jachthaven waar Michael en Audrey hun boot hadden gestald, was afgelopen najaar met slijpwerkzaamheden aan zijn eigen boot bezig geweest. Daarbij had hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen om de boot van Audrey en Michael te beschermen, waardoor deze door het slijpsel beschadigd was geraakt.

Gelukkig waren ze verzekerd en hadden ze op dat moment hun schade door de Schadecoach laten regelen, waardoor ze uiteindelijk van de uitkering hun boot keurig konden laten herstellen. Hij zag er dus weer als nieuw uit!

Schrik

Het was daarom een geweldige schrik voor Audrey, toen ze erachter kwam dat dezelfde buurman in april wéér aan de gang was geweest met de slijptol, maar dat had ze pas in de gaten gekregen toen ze allemaal kleine roestvlekjes in de lak van de boot zag zitten! Het kwaad was dus al minstens enkele dagen, zo niet weken eerder geschied!

Opnieuw werd de verzekering ingeschakeld en toen diens expert kwam werd Audrey verteld dat de schade wel met verdund oxaalzuur kon worden hersteld, de lak zou daarvan niet echt lijden. Voor het reinigen van de lak wilde de expert een bedrag van € 2141 opnemen. Hij vond ook dat Audrey laks was geweest om de schade te beperken. Audrey had sneller moeten handelen, dan was het volgens de expert niet zo ver gekomen met de roestvlekken.

Relatie

Audrey bracht het verhaal bij haar financieel adviseur ter sprake. Deze had toevallig ook een relatie met de Schadecoach, maar dat wist Audrey niet. Het assurantiekantoor vroeg daarna de Schadecoach om voor zijn verzekerde als contra-expert op te treden.

Het was voor Audrey dus een plezierige verrassing dat dezelfde expert van de Schadecoach opnieuw bij haar op visite kwam. Die kwam na wat huiswerk te hebben gedaan tot de conclusie dat het niet verstandig was om een pas geschilderde boot met verdund oxaalzuur te bewerken. Eerst al niet omdat de schilder (die de boot had geschilderd) daar desgevraagd geen voorstander van was, maar bovendien omdat het schildersbedrijf in dat geval zijn garantie zou laten vervallen.

De Schadecoach was daarom van mening dat de boot geheel overgeschilderd diende te worden en hij kwam – met wat bijkomende vergoedingen – op een schadebedrag van €14.326.

Expert

De expert van de verzekering was het daar niet mee eens. En als twee experts het over de schade niet eens kunnen worden, vindt er arbitrage plaats. Dat is vrijwel altijd in de polisvoorwaarden op die manier geregeld, dus in feite werd hier gewoon de normale procedure gevolgd. De arbiter kwam in deze zaak óók tot de conclusie dat Audrey geen genoegen hoefde te nemen met het voorstel van de verzekeringsexpert. Het opnieuw schilderen was gelet op de omstandigheden een redelijk uitgangspunt. Het verschil in schadevergoeding was dus enorm.

Als u googelt op ’lijst schadevoorbeelden’ komt u tientallen vergelijkbare zaken tegen die aantonen dat het in veel gevallen de moeite loont om een eigen expert bij schade in de arm te nemen. De praktijk laat immers zien dat een verzekeringsexpert in negen van de tien gevallen een lager schadebedrag calculeert dan de eigen Schadecoach, of contraexpert!

Eigendom

Dit is niet toevallig, daar de meeste expertisebureaus afhankelijk zijn van de verzekeraar of zelfs eigendom daarvan zijn. Het expertisebureau presenteert zich vaak zogenaamd onafhankelijk, maar in de praktijk is er wel degelijk een sterke binding waardoor de verzekeringsexpert vrijwel nooit onpartijdig is. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt, zegt het spreekwoord!