Nieuws/Financieel

Analyse Beter Bed

Hendrik Oude Nijhuis neemt in een analyse de activiteiten en strategie van beddenverkoper BeterBed onder de loep.

Beter Bed Holding (Beter Bed) is actief op de Europese markt voor slaapcomfort. Via een uitgebreid winkelnetwerk verkoopt Beter Bed slaapkamermeubilair, matrassen, bedbodems en toebehoren op het gebied van slaapkamers. Beter Bed heeft een sterke portfolio van retailmerken als Beter Bed, Matratzen Concord, El Gigante del Colchón, Beddenreus, Literie Concorde en Sängjätten waarmee verschillende marktsegmenten bediend worden. Daarnaast is Beter Bed via dochteronderneming DBC International actief in de ontwikkeling en groothandel van merkartikelen in de slaapkamerbranche. Het internationale merk M Line wordt verkocht in de landen Nederland, Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk en sinds kort eveneens in het Verenigd Koninkrijk.

Per 31 december 2015 beschikt Beter Bed in totaal over 1.159 winkels. Hiervan bevinden zich 849 in Duitsland, de belangrijkste markt voor Beter Bed, gevolgd door Nederland (124), Oostenrijk (85), Zwitserland (58), Spanje (36) en België (7). In 2015 werden 95 winkels geopend en 63 gesloten waardoor het bedrijf het jaar met 32 meer winkels eindigde dan waarmee het jaar begonnen was.

De formule Matratzen Concord is goed voor 86% van het aantal winkels en voor bijna 70% van de omzet. In met name Duitsland zijn vestigingen van deze formule te vinden op C-locaties langs provinciale wegen. De huren zijn vaak laag maar de winkels zijn wel erg zichtbaar en laagdrempelig. Het blijkt een ware succesformule te zijn: het merendeel van de klanten die binnenkomt gaan met een matras naar huis.

MARKTLEIDER IN NEDERLAND EN DUITSLAND

De marktpositie van Beter Bed – ook blijkend uit de winstgevendheid die al jarenlang op een aantrekkelijk hoog niveau ligt – beoordelen wij als redelijk goed. Daarbij geldt dat Beter Bed in Nederland en Duitsland marktleider is op een verder zeer gefragmenteerde markt. Tevens heeft het bedrijf aantoonbaar veel ervaring met het realiseren van autonome groei.

Wat deze autonome groei betreft, is het beproefde recept de kosten per winkel zo laag mogelijk te houden – en waar mogelijk steeds verder te verlagen – en een zogeheten agressief winkelbeleid te voeren. Hierbij worden aan de lopende band nieuwe winkels geopend en minder rendabele winkels ook weer snel gesloten. Korte flexibele huurcontracten en lage investeringen per winkel maken dit mogelijk.

De strategie die Beter Bed zo succesvol maakt, kenmerkt zich door een zeer uitgebreid assortiment, scherpe prijzen, klantgericht denken en een verregaande serviceverlening. De naamsbekendheid van de retailconcepten en schaal- en inkoopvoordelen spreken verder in het voordeel van Beter Bed.

GOED WINSTGEVEND MAAR NIET HEEL GOEDKOOP

De beurswaarde van Beter Bed bedraagt EUR 435,8 miljoen en de omzet en winst respectievelijk EUR 385,4 miljoen en EUR 22,6 miljoen. De balans is sterk: Beter Bed beschikt over een cashpositie van €25,5 miljoen en langlopende schulden zijn er met €2,3 miljoen eigenlijk nauwelijks. Afhankelijk van de marktomstandigheden – en omdat het openen van nieuwe winkels amper investeringen behoeft – keert Beter Bed een dividend uit dat tot 100% van de winst bedraagt.

Uitgaande van aannames die in lijn liggen met het verleden bij Beter Bed (een rentabiliteit van het genormaliseerde eigen vermogen van 20% en een dividenduitkeringspercentage van de winst van ruim 80%) ramen wij de intrinsieke waarde op ongeveer €24 per aandeel. Bij een huidige koers van circa €20 menen wij dat Beter Bed ietwat ondergewaardeerd is. Opgemerkt is dat we bij de raming zijn uitgegaan van een discontovoet van 7%. Dit betekent dat de intrinsieke waarde over een jaar – ceteris paribus – 7% hoger ligt om dan uit te komen op ongeveer €26.

NIEUWE LANDEN IN HET VIZIER

De belangrijkste kansen voor Beter Bed liggen in buitenlandse expansie (daarover verderop meer), het verlagen van de kosten per winkel en het intact houden van de al goede winstgevendheid. De flexibele en korte huurcontracten die Beter Bed hanteert voor de filialen biedt kansen om lagere huren te bedingen. En worden die niet gegeven dan kan Beter Bed, mede vanwege de beperkte investeringen die voor de opening van een filiaal nodig zijn, vrij eenvoudig verhuizen naar een goedkopere locatie nabij. Met deze strategie is Beter Bed al jarenlang heel succesvol.

Een nadrukkelijk kans is zoals aangegeven het betreden van nieuwe markten. Een voorbeeld hiervan vormen de twee Literie Concorde-filialen die Beter Bed onlangs in Frankrijk opende en die wellicht de aanzet zullen vormen voor de verdere uitrol van deze nieuwe formule aldaar.

Onlangs werd ook de overname van Sängjätten afgerond, een toonaangevende Zweedse value for money-retailer in matrassen, bedden en bedtextiel met 16 eigen winkels in Zweden en daarnaast nog negen franchisefilialen. De overname van Sängjätten vormt wellicht de opmaat voor het verder betreden van de Scandinavische markten terwijl een recente samenwerkingsdeal met de Britse retailer Dreams mogelijk de aanzet vormt voor expansie in het Verenigd Koninkrijk.

De bedreigingen voor Beter Bed zijn vooral macro-economisch van karakter: Beter Bed is enkel actief in Europa en de omzet wordt grotendeels in Duitsland en Nederland behaald. Een dalend consumentenvertrouwen of een recessie in deze landen doet consumenten al snel besluiten de aanschaf van een matras maar even uit te stellen.

Na jaren van tegenwind profiteert Beter Bed in Nederland van de momenteel aantrekkende huizenmarkt en een groeiend consumentenvertrouwen. Op de voor Beter Bed zo belangrijke Duitse markt staat de omzetgroei onder druk maar opgemerkt is wat dit betreft dat Duitsland al jarenlang goed presteert en de koopbereidheid van de Duitse consument nog onverminderd hoog is. In de eerste helft van dit jaar wist Beter Bed omzetgroei te behalen in alle landen waarin het bedrijf actief.

AANDEELHOUDERSVRIENDELIJK MANAGEMENT

Sinds 2010 is Ton Anbeek (1962) de bestuursvoorzitter van Beter Bed. Over hem, en eigenlijk over het gevoerde beleid meer in het algemeen, zijn we erg te spreken.

Dhr. Anbeek studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie vervulde Anbeek uiteenlopende managementfuncties voor Unilever in binnen- en buitenland. Voor zijn aantreden bij Beter Bed op 1 januari 2010 was Anbeek bestuursvoorzitter van de Nederlandse beddenfabrikant Koninklijke Auping.

BELANGRIJK:

Gezien de beperkte handelsvolumes in aandelen Beter Bed raden wij u sterk aan te werken met limietorders indien u overweegt aandelen te kopen. Wijzelf geven bij aankooptransacties doorgaans een limiet mee die 0,5 tot 1% boven de actuele beurskoers ligt.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar Deze analyse is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.