Nieuws/Financieel
394670
Financieel

VRAAG & ANTWOORD

Risico met zzp’ers?

Bij een ondernemersbijeenkomst hoorde ik collega-ondernemers zeggen dat ze geen zzp’ers meer inhuren omdat ‘het risico hen te groot is’. Welk risico loop ik met zzp’ers?

Een van de voordelen van het inhuren van een zzp’er is dat de ondernemer er weinig rompslomp aan heeft. Hij betaalt de factuur van de zzp’er en heeft met fiscale inhoudingen en arbeidsrechtelijke regels niets te maken, aldus arbeidsrechtjurist Edith van Schie voor XpertHR.

Dat gaat meestal gewoon goed, maar als de opdrachtovereenkomst arbeidsrechtelijk en/of fiscaal in feite een arbeidsovereenkomst is, dan zal de ondernemer zich alsnog aan alle arbeidsrechtelijke regels moeten houden en/of zal hij alsnog fiscaal (met terugwerkende kracht) inhoudingsplichtig zijn.

Arbeidsrechtelijk is niets gewijzigd, fiscaal wel. Vroeger kon de zzp’er de ondernemer met de VAR-verklaring vrijwaren van fiscale claims.Maar de VAR-verklaring is afgeschaft. Partijen moeten nu een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst aangaan én exact nakomen om fiscaal gedekt te zijn. Als fiscaal sprake is van een arbeidsovereenkomst , dan zijn partijen samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen.