Nieuws/Financieel
394982
Financieel

'Eigen keuze pensioenfonds vaak duurder'

Compensatieregeling lijkt geen definitief einde derivatenzaken.

Compensatieregeling lijkt geen definitief einde derivatenzaken.

Vrijheid voor burgers om te mogen kiezen bij welk pensioenfonds zij hun pensioen onderbrengen, leidt elders relatief vaak tot hoge uitvoeringskosten.

Compensatieregeling lijkt geen definitief einde derivatenzaken.

Compensatieregeling lijkt geen definitief einde derivatenzaken.

Overheid, werkgevers en werknemers moeten er daarom bovenop zitten om een nieuw pensioenstelsel tot een succes te maken.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een studie op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overheidsadviseur verwijst daarbij naar voorbeelden in het buitenland.

In verkenningen van een mogelijk nieuw stelsel keek het CPB naar een variant met persoonlijke pensioenpotjes. Daarin krijgen Nederlanders de kans te kiezen bij welke pensioenuitvoerder ze hun oudedagvoorziening opbouwen.

Meer concurrentie

De basisgedachte, die steun heeft van veel politieke jongerenorganisatie, is dat concurrentie tussen pensioenfondsen voor burgers veel lagere kosten met meer aandacht voor klanten betekenen. De huidige wetgeving maakt zo'n model al mogelijk, aldus het CPB.

Efficiënte afhandeling is in zo'n stelsel met individuele pensioenen en overstapkansen ook mogelijk, aldus het CBP, die daar vervolgens wel kanttekeningen bij plaatst.

Hogere kosten

In het Verenigd Koninkrijk en Australië bijvoorbeeld, ,,resulteerde een groot aantal aanbieders in hoge uitvoeringskosten" bij de pensioenuitvoerders. De initiatiefnemers verwachtten vooraf lagere kosten.

Wisselen van bijvoorbeeld te dure aanbieders zou tot geringere kosten moeten leiden, maar dat gebeurt lang niet altijd, verwijst het CPB naar ervaringen in Chili, het Verenigd Koninkrijk, Australië en een eerder rapport van de OESO.

Vergelijken lastig

Werknemers konden of wilden niet altijd goed vergelijken om tot een beste pensioen te komen. De regelingen bleken ingewikkeld, ze even naast elkaar leggen was niet eenvoudig.

De voortdurende werving door de pensioenfondsen van nieuwe klanten zorgde bovendien voor relatief hoge kosten die doorberekend moesten worden.

Het CPB suggereert een zeer actieve rol voor werknemers, de overheid en bedrijven om het stelsel met persoonlijke pensioenpotjes tot een succes te maken. Zo maakt bijvoorbeeld de Zweedse overheid een voorselectie van aanbieders van de pensioenen. Daarmee, aldus het CPB, zouden kosten binnen de perken kunnen blijven.

Mengvorm

De vraag of het tot toch een verplichte premieregeling moet komen is een politieke, aldus het CPB, die laat doorschemeren dat keuzevrijheid voor zelfstandigen lastig is.

,Een mogelijke tussenvorm is automatische deelname met een mogelijkheid tot opzegging voor wie bewust niet wil deelnemen", aldus de CPB-auteurs.

,,Invoering van vrije keuze van pensioenfonds of verzekeraar leidt niet vanzelf tot een goede marktwerking", stellen zij, verwijzend naar consumenten die eerder bij complexe financiële producten de weg kwijt raakten.