Nieuws/Financieel
395000
Financieel

Wen maar aan matige economische groeicijfers

Verschil tussen groeicijfers opkomende en ontwikkelde landen neemt af

Verschil tussen groeicijfers opkomende en ontwikkelde landen neemt af

Met het teruglopen van investeringen in de opkomende markten, is een belangrijke aanjager van de wereldwijde economie stilgevallen. Dat heeft grote gevolgen voor beleggers.

Verschil tussen groeicijfers opkomende en ontwikkelde landen neemt af

Verschil tussen groeicijfers opkomende en ontwikkelde landen neemt af

De wereldwijde economische groei sputterde begin dit jaar wat tegen, waardoor de onrust op de financiële markten toenam. Dat zal voorlopig zo blijven: beleggers zullen moeten wennen aan een wereld waarin een bescheiden economische groei de standaard is. Waarbij het verschil tussen de groeicijfers uit de opkomende markten versus die van de ontwikkelde markten zal afnemen. De ‘bandbreedte’ tussen die twee zal kleiner worden.

De trend keert

De economische groei van het afgelopen decennium hebben we grotendeels te danken aan de hoge investeringsbereidheid van China en andere opkomende landen. Daartegenover zien we de investeringsgroei in de ontwikkelde markten in het westen afnemen. Dat zien we terug in de cijfers: de reële economische groei, als percentage van het Bruto Nationaal Product, was in de periode vanaf 2000 duidelijk hoger in de opkomende landen dan in de ontwikkelde markten.

Maar sinds een paar jaar keert deze trend: de economische groei in de opkomende markten vlakt verder af, terwijl de groeicijfers in de ontwikkelde markten weer langzaam óplopen.   

Wie neemt het stokje over?

Het aandeel van de opkomende markten in de wereldeconomie is steeds groter geworden, en nadert nu de 40%. De terugval van de opkomende markten heeft dan ook steeds meer impact op de wereldeconomie. En welk land of regio zou de stimulerende rol van de opkomende markten kunnen overnemen? Van de ontwikkelde landen hoeven we niet teveel te verwachten op dit punt.

Na bloei volgt neergang

Deze ontwikkelingen zijn ook een gevolg van demografische trends en het natuurlijke verloop in economische cycli: na een periode van groei volgt vroeg of laat altijd een moment van verzadiging en vervolgens van neergang. Aan deze trends, die nog decennia effect zullen hebben, kunnen we niets doen. 

Daar komt bij dat veel markten geconfronteerd zullen worden met disruptieve innovaties, die de kansen op deflatie aanwakkeren. En deflatie heeft altijd een drukkend effect op economische groei. 

Korte oplevingen

Binnen deze langetermijntrend van een hooguit gematigde groei, kunnen beleggers rekenen op (korte) periodes van tussentijdse groei-oplevingen. Zo is de verwachting dat het cijfer over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal van dit jaar veel hoger zal uitpakken dan het (matige) cijfer over het eerste kwartaal. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer: de langetermijntrend van matige groei houden we er niet mee tegen.