Nieuws/Financieel
397421
Financieel

Toekomstperspectief pensioen blijft te vaag! Het kan beter.

Het Kabinet heeft op de valreep van het zomerreces opnieuw haar kijk op de toekomst van ons pensioenstelsel gegeven. De nota kent vier elementen.

Iedereen moet een goed pensioen kunnen opbouwen, niet te weinig, maar ook niet teveel. Meer vrijheid om minder pensioenpremie te betalen of die te gebruiken voor de hypotheek. Daarnaast moeten ZZP-er meer mogelijkheden krijgen en misschien zelfs ‘gedwongen’ worden om meer te doen aan hun pensioen.

De zogenaamde doorsneepremiesystematiek wordt ‘afgeschaft’. Iedereen gaat sparen voor zichzelf. Omdat 45-plussers dan een nadeel hebben – zij hebben altijd betaald voor de ouderen, en jongeren gaan niet meer voor hen betalen – hint het Kabinet op een ‘vergoeding’ voor hen van zo’n 2% pensioenpremie per jaar. Die moeten ‘jongeren’ dan blijkbaar betalen en ‘afstaan’ aan die 45-plussers.

Omdat in het nieuw beoogde pensioencontract – een individuele spaarpot met collectieve risicodeling – er ook al een buffer moet worden gevormd, wordt het op voorhand al te complex en te ondoorzichtig. Daar moet het Kabinet dus nog maar even verder op studeren.

Dat er vervolgens meer keuzevrijheid moet komen en meer maatwerk was ook bekend. Pensioengeld voor financiering/aflossing hypotheek, een lumpsum voor andere zaken – sabbatical, studie of anderszins – en zeker op pensioendatum en meer mogelijkheden voor het starten met een hoger pensioen dat later afneemt.

Allemaal ‘logische en goedbedoelde plannen’. Maar dat wisten we eigenlijk al wel. Het belangrijkste, de overgang van het huidige collectieve pensioenstelsel naar een meer individueel, blijft het lastigste en wordt er met buffers en transitiebetalingen niet eenduidiger op. Dat de huidige systematiek van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen in het nieuwe systeem houdbaar blijft, zoals het Kabinet stelt, durf ik te betwijfelen. Los dat op met een pensioenplicht voor alle werkenden, ook voor ZZP-ers dus, is mijn advies.

Al met een interessante nota, maar veel en snel schieten we er niet mee op. Beter kan het Kabinet een nieuw pensioenstelsel ontwerpen, zonder te kijken naar het bestaande. Integratie van 2 pijler (werkgeverpensioen) en 3 pijler (individuele – lijfrente – aanvulling) en een (minimale) pensioenplicht zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Daarna is alleen de hoogte en de mate van flexibiliteit nog van belang. De transitie van oud naar nieuwe blijft immers hoe dan ook complex. Ook de huidige verplichtstelling is gewoon niet meer houdbaar. Nou ja, eerst maar eens met vakantie!

Zie ook www.pensioenweblog.nl voor meer interessante pensioeninfo!