Nieuws/Financieel
397542
Financieel

Doorbraak noodzakelijk

AEX-index op dagbasis

AEX-index op dagbasis

Een relatief rustige handelsdag van 4,5 punt breed zorgde voor enige rust tijdens het handelsgeweld van de afgelopen weken. Toch is een doorbraak van de dalende toppenlijn van nu 432,80 nodig om de huidige terugval te beëindigen.

AEX-index op dagbasis

AEX-index op dagbasis

Heen en weer

In de afgelopen weken was er sprake van een enorme beweeglijkheid in de AEX. Felle correcties en krachtige herstelbewegingen volgden elkaar in een snel tempo op. We spraken daarom gisteren al over een manisch-depressieve beurs. Als we kijken naar de afgelopen vier weken dan zagen we eerst een beweging van 452 naar de 414,50. Vervolgens steeg de AEX weer naar 453 om daarna zijn bodem verder uit te diepen naar een niveau van 409. Daarna steeg de AEX weer naar 440,40 om vervolgens deze week weer terug te vallen naar een dieptepunt tot op heden bij 419,50. Al deze bewegingen vonden dus in een relatief kort tijdsbestek plaats, waarbij er sprake was van een tweetal correcties in de maand juni. Al deze bewegingen moeten naar onze mening uiteindelijk zorgen voor de vorming van een 1 duidelijke hogere middellangetermijnbodem.

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Long

Long

419,50 / 418 / 414,50

432,60 / 432,80 / 436

 

Stijgende bodemlijn bij 413

We achten de kans reëel dat de hogere middellangetermijnbodem al is gezet bij 409. Dit zou de eerste hogere bodem zijn in het middellangetermijnbeeld na de vorming van de zeer belangrijke langetermijnbodem bij 378,50 in februari. Langs deze bodems is een potentiele stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 413 ligt. Het aantal raakpunten is echter te beperkt om te spreken van de definitieve nieuwe stijgende bodemlijn. Toch zijn er een aantal belangrijke bodemsignalen gegeven die aangeven dat de kans groot is dat de hogere middellangetermijnbodem is gevormd bij 409.

Belangrijke bodemsignalen

Als we kijken naar de bodem bij 409 dan werden bij dit niveau enkele bodempatronen gevormd. Als eerste werd op de maandgrafiek een forse hammer op de borden gezet. Deze patronen zagen we ook in januari en februari van dit jaar tijdens de vorming van de bodem bij 378,50. Verder werd op de weekgrafiek een bullish engulfing gevormd. Ook was er sprake van positieve divergentie. Ondanks dat tijdens de 2 correctie van juni de bodem werd verlaagd van 414,50 naar 409 werd er een dubbele bodem gevormd in de MACD en een hogere bodem in de RSI. Hiermee werden aanwijzingen gegeven dat de verkoopdruk opdroogde. Inmiddels heeft de MACD ook alweer een positieve crossing gemaakt. Belangrijke signalen dat de hogere bodem is gevormd bij 409.

Te breken dalende toppenlijn bij 432,80

De huidige terugval startte bij de 440,40. Hier werden een tweetal toppatronen gevormd, een bearish engulfing en een tweezers top. Hiermee werd overigens ook het grootste deel van de neerwaartse gap tijdens de Brexit-correctie weer gesloten. Deze gap staat nu nog open tussen de 440,40 en 443. Om de huidige terugval te beëindigen is een doorbraak nodig van de nieuwe dalende toppenlijn die loopt langs de toppen van 453 en 440,40. Vandaag is deze toppenlijn te vinden bij 432,80, maar hij zakt dagelijks bijna 2 punten. Zodra deze toppenlijn wordt gebroken, staat de weg weer open naar de 452 – 453 tot mogelijk al de 458. Enige tussenliggende weerstand is te vinden bij de genoemde gap tussen de 440,40 en 443. Steunpunten in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij 419,50 en 418. Daaronder liggen nog steunniveaus bij 414,50 en 413. Zodra de AEX (net als gisteren) ook vandaag boven de 426 weet te sluiten, treden de eerste verbetering op.

 

 

DisclosureDeze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. Zijn beloning is niet afhankelijk van specifieke observaties of standpunten in deze publicatie. Evenmin houdt hij beleggingsposities aan in de genoemde financiële instrumenten.

DisclaimerDeze publicatie is opgesteld door Bas Heijink, analist bij het ING Investment Office, uitgebracht door ING Bank N.V. en is slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is gevestigd in Amsterdam en is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie bevat een beleggingsaanbeveling maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).