Financieel/Geld
40434
Geld

’Plukken kwetsbaren te gemakkelijk’

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Amsterdam - Er moeten wetten en regels komen om wanpraktijken van foute inkomensbeheerders aan banden te leggen. Deze inkomensbeheerders, die vaak kwetsbare mensen bij hun financiële zaken helpen, hebben nu vrij spel omdat er geen enkele controle op de beroepsgroep is. Het CDA wil actie van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW).

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

Het CDA wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma regels opstelt voor mensen die beroepsmatig het inkomen van ouderen of gehandicapten beheren.

De roep om regels komt van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), die een toename van het aantal mensen met een inkomensbeheerder constateert.

„Voor bewindvoerders zijn na lang aandringen regels opgesteld, maar voor inkomensbeheerders is dat niet het geval”, zegt directeur Hanneke Huurman van BPBI. Dat leidt tot schrijnende gevallen. „Iedereen kan een bordje aan de muur spijkeren met daarop de tekst ’inkomensbeheerder’ en starten. Het gebeurt zeker dat kwetsbare mensen daar het slachtoffer van worden”, aldus Huurman. „Er zijn inkomensbeheerders die bijvoorbeeld nog met derdengeldenrekeningen werken. Daar wordt het geld van iedereen door elkaar gegooid. Dat is vragen om problemen.”

De directeur wordt regelmatig geconfronteerd met schandalige overeenkomsten. „Daar kunnen ze alles inzetten. Ik heb een overeenkomst gelezen tussen een inkomensbeheerder en een verstandelijk beperkte meneer. Die had het ook ondertekend. Daarin stond een maandbedrag van zo’n 130 euro dat in rekening werd gebracht voor het werk. Daarnaast werd voor elk bezoek nog 75 euro gerekend. Die man kwam elke week langs. Dat is gewoon het makkelijk kaalplukken van kwetsbare mensen! Als er dan wat van gezegd wordt, zeggen ze: zijn handtekening staat er toch onder?”

Bij haar organisatie kwamen sinds 2014 ruim zeshonderd klachten binnen over bewindvoerders en inkomensbeheerders. Het leeuwendeel werd echter niet-ontvankelijk verklaard, onder andere omdat veel klachten gingen over inkomensbeheerders die niet staan ingeschreven bij de branchevereniging.

„We kunnen alleen klachten over onze eigen leden in behandeling nemen.” 52 klachten waren gegrond, 29 ongegrond. In 2014 en 2015 zijn bovendien 18 leden geroyeerd, bijvoorbeeld omdat zij niet aan de kwaliteitseisen van de branchevereniging voldeden. „Helaas hebben wij wel eens gezien dat onze leden die geroyeerd worden en ook door de rechtbank uit alle dossiers worden ontslagen, vervolgens toch als inkomensbeheerder doorgaan. Dan is er dus geen enkele controle meer.”

CDA-Kamerlid Pieter Heerma wil dat staatssecretaris Klijnsma actie onderneemt. „Het mag niet zo zijn dat kwetsbare mensen de dupe worden van incapabele of malafide inkomensbeheerders. Er moet meer gebeuren om het kaf van het koren te scheiden.”