Nieuws/Financieel
404521105
Financieel

Lagere resultaten voor automatiseerder Ctac

Den Bosch - Automatiseerder Ctac heeft zijn omzet en winst in de eerste helft van jaar zien afnemen. "Ondanks dat we in de eerste maanden van het jaar een basis voor groei voorzagen voor geheel 2019, is door enkele incidentele posten het halfjaar negatief beïnvloed", verklaart topman Henny Hilgerdenaar.

De netto-omzet daalde licht, met 2,5 procent op jaarbasis, naar 41,4 miljoen euro. In Nederland groeide de dienstverlening van Ctac Cloud Services wel door. De lagere omzet komt volgens het bedrijf door de opschoning van de productportfolio eind 2018 in combinatie met een terughoudende markt voor consultancydiensten en lagere licentieopbrengsten. In België werden over de gehele linie betere omzetten en resultaten gerealiseerd.

De toenemende schaarste van IT-personeel is daarnaast een uitdaging voor Ctac. De bedrijfslasten stegen met name door een combinatie van toegenomen afschrijvingslasten, incidentele lasten door het vertrek van de financieel directeur in mei en na-ijlende ontwikkelingskosten voor zogeheten IP-producten.

Verwachtingen

Per saldo zorgde dit voor een lager bedrijfsresultaat. Exclusief de impact van de nieuwe boekhoudregels van IFRS 16 zakte het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (ebitda) naar 1 miljoen euro. Het nettoresultaat was nihil, waar een jaar terug nog 0,9 miljoen euro winst in de boeken ging.

"Dit heeft er mede toe geleid dat we de verwachtingen voor 2019 negatief moesten bijstellen", zet Hilgerdenaar. Hij wijst erop dat bedrijf dit vorige maand al naar buiten heeft gebracht. Ctac verwacht voor heel 2019 een lagere omzet en lagere resultaten. "De IP-producten zullen naar verwachting vanaf 2020 een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het bedrijf", aldus de topman.