Nieuws/Financieel
404734
Financieel

Ouderen claimen huishoudelijke zorg terug

De nep-medewerkster trok de steunkousen aan van een bejaarde dame.

De nep-medewerkster trok de steunkousen aan van een bejaarde dame.

Ruim 1200 ouderen gaan hun huishoudelijke zorg terugclaimen.

De nep-medewerkster trok de steunkousen aan van een bejaarde dame.

De nep-medewerkster trok de steunkousen aan van een bejaarde dame.

Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de lokale overheden zijn te ver doorgeschoten in het snijden in de hulp in de huishouding. Dat een kwart van de gemeenten de poetshulp helemaal schrapte, en de helft de regeling flink versoberde, is volgens de hoogste bestuursrechter van ons land onterecht.

Bij het telefonische meldpunt van FNV Zorg & Welzijn hebben zich de afgelopen twee weken meer dan duizend ouderen gemeld om hun huishoudelijke zorg terug te claimen. Van hen gaat FNV 1200 helpen et het terugclaimen van de zorg.

"Het is schandalig dat kwetsbare ouderen juridische procedures moeten voeren om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Terwijl ouderen wél langer thuis moeten blijven wonen en verzorgingshuizen sluiten, worden zij gekort op de zorg die ze nodig hebben. Nu ligt er een duidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter. Gemeenten hebben nu geen excuus meer en moeten gewoon weer goede huishoudelijke zorg leveren", aldus Sarah Dobbe, campagneleider FNV Zorg & Welzijn.

Aanpassen

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben inmiddels aangekondigd dat zij hun beleid gaan aanpassen. Ook kleinere gemeenten, zoals Hollands Kroon in de kop van Noord-Holland, passen hun beleid aan.

Duizenden bezwaarschriften zijn er ingediend en talloze rechtszaken gestart omdat gemeenten wél in de huishoudelijke hulp sneden: tijdens zogenoemde ’keukentafelgesprekken’ kregen mensen die onder de oude wet nog poetshulp kregen, te horen dat het voortaan niet meer zo zou zijn, of minder.

Maar veel redenen die gemeenten aanvoerden voor het korten op de poetshulp werden door de Centrale Raad van Beroep van tafel geveegd. Huishoudelijke hulp valt nog altijd onder de WMO, in tegenstelling tot wat sommige bestuurders dachten, en gemeenten moeten ’objectief en onafhankelijk onderzoek doen naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis’. Een standaardpakket aanbieden op basis van gesprekken met zorgverleners is onvoldoende.