Nieuws/Financieel
404735
Financieel

Het belang van 426 voor AEX

Met een forse neerwaartse candlestick brak de AEX door een aantal belangrijke steunpunten. Hiermee is een verzwakking opgetreden in het kortetermijnbeeld en is nu een hertest van de zware horizontale steunzone rond 426 mogelijk.

Visie technische analyse:

Tegen onze verwachting in brak de AEX afgelopen vrijdag door enkele steunpunten, zoals het 50-daags en 200-daags gemiddelde. We gaven vorige week aan dat naar onze mening een test van deze niveaus als maximum gold voordat de opwaartse weg weer kon worden ingezet. De neerwaartse doorbraak zorgt er echter voor dat deze zeerkortetermijnvisie geen doorgang zal vinden. We behouden overigens wel onze opwaartse doelen voor de komende tijd, maar het zal aanzienlijk langer duren voordat deze doelen weer in zicht komen. Ook moeten we de zeer belangrijke middellangetermijnsteun bij 426 scherp in de gaten houden. Een beweging hieronder zou namelijk een verdere verzwakking in het technische beeld betekenen. Daar gaan we momenteel niet vanuit. Naar onze mening is de kans op een omkeer in de komende dagen reëel. Maar de mate van herstel is daarna bepalend voor het verdere verloop.

Meerdere neerwaartse doorbraken

Als een warm mes door een pakje boter, zo sneed de AEX afgelopen vrijdag door een groot aantal steunpunten heen. Als eerste werd het 50-daags gemiddelde neerwaarts gebroken, daarna de voormalige bovenkant van een zijwaartse zone bij 438,50 – 440. Ook de stijgende bodemlijn en het 200-daags gemiddelde werden uiteindelijk gebroken. Vooral de doorbraken van de gemiddelden zijn daarbij een verzwakking. De stijgende bodemlijn had volgens ons slechts beperkte waarde. Buiten het februari-dieptepunt was er namelijk maar 1 raakpunt (426) te vinden waardoor de waarde van deze lijn beperkt is. We gaven enkele maanden geleden al aan dat de vorming van een nieuwe stijgende middellangetermijntrend de nodige tijd kost. De steilheid van deze trend zal door afgelopen vrijdag een stuk lager zijn.

Het belang van 426

Tot aan de 426 liggen nu eigenlijk geen belangrijke steunpunten meer. Wat maakt de 426 dan zo belangrijk? Hier liggen de bodems sinds maart dit jaar. Na de vorming van de jaartop bij 458 viel de AEX tijdens de 3e correctie van dit jaar ook al terug naar de 426. Als we kijken naar de gehele opgaande beweging vanaf de zeer belangrijke jaarbodem bij 378,50, dan ligt hier ook het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau. Zolang een index boven een dergelijk niveau weet te blijven tijdens een terugval blijft de voorgaande beweging (opwaarts) intact en krachtig.

Het grootste risico van de 426, is dat dit de neklijn is van een groot potentieel hoofd-schoudertoppatroon. Ondanks dat de AEX recent op 5 punten na zijn jaartop testte, blijft dit patroon in ontwikkeling. Een structurele beweging onder de 426 zou een activering betekenen van dit patroon. Zolang de 426 niet wordt gebroken, is dit slechts een potentieel patroon. Hiermee blijkt de 426 dus een zeer belangrijke steun te zijn in het stijgende middellangetermijnbeeld en momenteel gaan we er niet vanuit dat deze steunzone rond de 426 structureel neerwaarts wordt gebroken.

Let op positieve omkeerpatronen

Voor de komende dagen moeten we dus bezien tot hoever de AEX - na de forse neerwaartse beweging van afgelopen vrijdag - verder kan terugvallen. We gaan er vanuit dat de 426-steun daarbij intact zal blijven. Maar een neerwaartse doorbraak daaronder zou een verdere verslechtering betekenen. In de komende dagen moeten we zeer alert zijn op omkeerpatronen die een volgende bodem kunnen aangeven.

De mate van herstel die hierna optreedt, is overigens wel van belang voor het verdere vervolg in de komende tijd. Een snelle opwaartse beweging tot boven het 200-daags (437,40) evenals boven het 50-daags gemiddelde (441,50) zou een eerste aanwijzing kunnen zijn dat een bodem is gevormd. Zolang de 426 intact blijft, gaan we nog steeds uit van een test van de 453 en 458-niveaus en uiteindelijk hoger, maar de weg hiernaartoe zal een stuk langer duren.