Nieuws/Financieel
404937008
Financieel

DNB verliest definitief GSFS-pensioenfondszaak

DNB mocht GSFS geen boetes opleggen, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

DNB mocht GSFS geen boetes opleggen, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Amsterdam - Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de strijd verloren die het negen jaar geleden is aangegaan met vermogensbeheerder GSFS en het daaraan verbonden pensioenfonds GSFS van ex-bankier Frank Vogel. Het is de zoveelste nederlaag die DNB moet incasseren in dit dossier.

DNB mocht GSFS geen boetes opleggen, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

DNB mocht GSFS geen boetes opleggen, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) schrapte dinsdag definitief de boetes die DNB had opgelegd aan zowel de vermogensbeheerder als het pensioenfonds en de vier daarbij betrokken bestuurders. Ook moet de Nederlandse Staat hen een (geringe) schadevergoeding betalen.

Volgens DNB maakte het pensioenfonds zich samen met de vermogensbeheerder schuldig aan overtreding van de pensioenwet, door activiteiten te verrichten die geen verband hielden met pensioenen. Maar van dat verwijt laat het CBb geen spaan heel.

De beleggingsactiviteiten van het pensioenfonds GSFS bestonden vrijwel uitsluitend uit dividendarbitrage. De waarde van de aangekochte effecten oversteeg daarbij de pensioenreserve tot wel 800 keer. Het pensioenfonds kocht grote volumes aandelen aan, die zij financierde via bankleningen en derivatenconstructies. De ingelegde pensioenpremies vervulden bij deze beleggingsactiviteiten slechts een rol als zekerheid.

DNB verweet het pensioenfonds niet de dividendarbitrage zelf, maar wel het op grote schaal handelen met vreemd vermogen, waarbij de opbrengsten voor het grootste deel ten goede kwamen aan anderen dan de pensioendeelnemers.

’Wettekst biedt ruimte’

Volgens het CBb konden het pensioenfonds, de vermogensbeheerder en de betrokken leidinggevenden niet weten dat hun beleggingsactiviteiten in de gewraakte periode van 2010 tot en met 2013 in strijd waren met het verbod op nevenactiviteiten voor pensioenfondsen (artikel 116 Pensioenwet).

„Dit voorschrift bevat een open norm en de wettekst biedt ruimte voor verschillende uitleg. De wetgever besefte dat hij een grijs gebied liet bestaan en liet de invulling aan de praktijk over”, zo stelt het CBb in zijn uitspraak. En omdat de strafbaarheid van de beleggingsactiviteiten van GSFS indertijd onvoldoende duidelijk was, mocht DNB geen boetes opleggen, stelt het college in zijn uitspraak waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is.

Jasper Hagers reageert verheugd op de uitspraak van het CBb: Clienten zijn blij dat de hoogste rechter definitief een streep heeft gezet door de boetes. Het is zoals dat altijd namens clienten is aangegeven.” DNB laat weten dat het na een terechte aanwijzing geen boetes had mogen opleggen omdat de strafbaarheid destijds onvoldoende duidelijk was. „Daar heeft DNB zich bij neer te leggen”, aldus een woordvoerder.

Rectificatie

DNB blijft maar struikelen over het dossier GSFS. Aanvankelijk legde de toezichthouder voor €5 miljoen boetes op aan betrokken instellingen, gelieerd aan ex-Fortis bankier Frank Vogel. De boetes werden uiteindelijk na diverse beroepsprocedures teruggebracht tot €37.500.

Vervolgens dwong de voorzieningenrechter DNB afgelopen april tot het rectificeren van ’misleidende uitlatingen’ die een directeur toezicht pensioenen bij DNB had gedaan tegenover een zakenrelatie van Vogel in Zuid-Afrika.

Dividendarbitrage houdt in dat de belegger transacties rond de dividenddatum doet, om zo geen of minder dividendbelasting te hoeven betalen. Bij frauduleuze dividendarbitrage wordt door beleggers dividendbelasting teruggevraagd, terwijl die helemaal niet is afgedragen. Met deze vorm van fraude zijn in het verleden miljarden euro’s ten onrechte onttrokken aan de fiscus.