Financieel/Geld
405012587
Geld

Actiz heeft vertrouwen in het zorgakkoord: ’Speciaal fonds wijkverpleging’

Amsterdam - Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties in de verpleeg- en wijkzorg, geeft alsnog steun aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vorige week nog gaf de club aan dat er te weinig vertrouwen was dat de afspraken daadwerkelijk nageleefd zouden worden. Inmiddels is dat vertrouwen er wel ’omdat er nu duidelijke toezeggingen liggen van de zorgverzekeraars over de manier van contracteren en investeringen in de wijkzorg’.

Vrijdagochtend heeft de vereniging haar leden bijeengeroepen om het voorstel opnieuw te bespreken. De leden hebben toen ingestemd met het akkoord.

Wat heeft er precies voor gezorgd dat het vertrouwen er nu wel is? „We hebben de expliciete toezegging van zorgverzekeraars dat het gereserveerde geld voor wijkzorg ook daadwerkelijk uitgegeven gaat worden”, aldus een woordvoerder van Actiz. „Al vanaf 2023 worden de contracten met de wijkverpleging volgens de uitgangspunten van het IZA opgesteld. Dat betekent dat woorden als ’doelmatigheid’en ’bezuiniging’ niet voorop staan in de contracten, maar dat er juist geïnvesteerd wordt in de wijkverpleging.”

Rekentool

Een ander punt dat de wijkverpleging vertrouwen geeft, is een rekentool die vanaf 2023 gebruikt kan worden en waarmee zorgaanbieders steviger staan in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. „Die tool laat heel duidelijk zien welke kosten gemaakt worden en maakt zo inzichtelijk of de geboden tarieven reëel zijn”, legt de woordvoerder uit.

En dan komt er nog een ’speciaal IZA-fonds voor de wijkverpleging’. Hoeveel geld daarin komt, kan de woordvoerder niet precies vertellen. Maar wel dat het geld uit het macrokader wijkverpleging komt. Het is dus geen éxtra budget voor de wijkverpleging. „Nee, maar het biedt wel zekerheid dat het geld daadwerkelijk wordt uitgegeven.”

Zorgaanbieders kunnen voor allerlei zaken een beroep doen op geld uit het fonds. Bijvoorbeeld voor opleiding van verpleegkundigen, coördinatie van de avond- en weekenddiensten, samenwerking met andere partijen in de wijk”, vertelt de woordvoerder. „Maar ook voor herstelwerkzaamheden”, gaat hij verder. „Er zijn best wel wat organisaties in financiële moeilijkheden gekomen de afgelopen jaren. Om die situatie te keren, kan een beroep gedaan worden op dit fonds. „Zorgverzekeraars beslissen samen met de sector over de gelden in dit fonds.”

Miljoenen op de plank

Die zekerheid, dat het beschikbare geld daadwerkelijk wordt besteed aan wijkverpleging, is een heel belangrijke voor Actiz. Zeker gezien het feit dat afgelopen jaren heel veel geld op de plank is blijven liggen. €600 miljoen werd niet uitgegeven en is daarom van het macrokader (het totale budget) van de wijkverpleging afgehaald. De sector mag de komende vier jaar wel groeien. Van 2% in 2023 tot 3,5 % in 2026.

Nu Actiz gaat tekenen, zijn alleen de huisartsen als grote partij over die het Integraal Zorgakkoord niet willen tekenen. Donderdagavond hadden de huisartsen nog een bijpraatsessie met het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging waarin stevig gediscussieerd werd. Opnieuw werd besloten het akkoord voorlopig niet te tekenen. Daarop kondigde voorzitter Mirjam van t Veld aan zich te beraden op haar positie.

Mind, platform voor geestelijke gezondheid, en brancheorganisatie Zorgthuisnl ondertekenen ook het stuk niet.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop