Nieuws/Financieel
406724
Financieel

Ieder voor zich op oude dag?

Welke weg wordt ingeslagen richting een nieuw pensioenstelsel? Wordt het stelsel individueler of blijft het collectief delen van risico’s vooropstaan? De wensen van politieke partijen liggen ver uiteen, al is iedereen het er wel over eens dat er iets moet veranderen. Want het huidige systeem heeft klap na klap gekregen, waardoor het vertrouwen van deelnemers is weggesmolten.

Een grove schande. Anders kon de reactie van PvdA-Kamerlid Roos Vermeij niet worden samengevat, in reactie op een eerder deze maand gepresenteerd plan van D66 om het vermolmde pensioenstelsel eens flink aan te gaan pakken.

Keuzevrijheid?

Daarmee is de partij de eerste die vol inzet op verandering. Meer individualisering is het uitgangspunt, hetgeen de PvdA zozeer tegen de borst stuitte dat Vermeij zich genoodzaakt zag op de eigen website nog eens een vlammend betoog te houden over hoe waardevol het huidige stelsel is, waarbij collectiviteit en het delen van risico’s vooropstaan.

Vermeij, en ze is zeker niet de enige in de Kamer, vreest dat mensen helemaal niet blij zijn met meer keuzevrijheid. Want hoe moet je kiezen voor de beste belegging? En met welk fonds moet je in zee gaan? En wat als het misgaat? Betekent dat: jammer, maar helaas geen pensioen?

Pensioenstelsel gaat op de schop. Maar hoe?