Nieuws/Financieel
408904371
Financieel

’Auto-industrie haalt strengere uitstooteisen niet zonder extra steun’

De aanleg van nieuwe laadpunten loopt ver achter op de verkoop van elektrische auto’s.

De aanleg van nieuwe laadpunten loopt ver achter op de verkoop van elektrische auto’s.

De auto-industrie gaat de woensdag aangescherpte klimaatdoelen niet halen als ’groen rijden’ financieel niet extra gestimuleerd wordt en de aanleg van laadpunten – zoals nu – ver achterblijft bij de verkoop van elektrische auto’s.

De aanleg van nieuwe laadpunten loopt ver achter op de verkoop van elektrische auto’s.

De aanleg van nieuwe laadpunten loopt ver achter op de verkoop van elektrische auto’s.

De Europese brancheorganisatie ACEA zegt dat Brussel alleen strengere eisen voor CO2-uitstoot kan stellen als die ook worden ondersteund. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft in haar beleidstoespraak, Staat van de Unie, gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot minimaal 55% minder moet zijn dan in 1990. Die doelstelling lag eerder op 40%.

„Beleidsmakers moeten niet alleen doelen stellen, maar ook het vereiste ondersteunende beleid voor alle voertuigtypen uitvoeren”, stelt de Nederlandse directeur-generaal Eric-Mark Huitema van ACEA. „Zonder deze ondersteunend beleid zijn deze doelen simpelweg niet haalbaar.”

Bouw extra laadpalen

Zo ziet de Europese autobaas dat de ontwikkeling van de laadpaleninfrastructuur hopeloos achterloopt. De verkoop van stekkerauto’s in de Europese Unie steeg van 2017 tot 2019 met 110%, van ruim 218.000 naar bijna 459.000. In diezelfde periode groeide het aantal oplaadpunten volgens de ACEA maar met 58%.

Daarnaast zijn er duurzame stimuleringsmaatregelen als subsidie of belastingkortingen nodig, om emissievrije mobiliteit betaalbaar te maken. Ook pleit ACEA ervoor dat alle energiedragers, van verbrandingsmotor tot batterij, deel moeten uitmaken van het Europese emissiehandelssysteem ETS, waarbij uitstootrechten verhandeld en beprijsd worden. Dat stimuleert de omslag naar emissieloos rijden, aldus ACEA.