Financieel/Geld
40908
Geld

Meer ondernemers in de bijstand

Meer ondernemers redden het niet zonder bijstand. Het aantal aanvragen voor een uitkering is gestegen, vooral door zzp’ers die een beroep doen op de bijstand.

Het aantal bijstandsaanvragen is met 5 procent toegenomen in het vierde kwartaal, zo blijkt uit de index van het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). Daarin wordt bijgehouden hoeveel ondernemers een beroep doen op bijstandsuitkeringen en -kredieten voor zelfstandigen.

„Vanaf 2013 daalde het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers gestaag”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van het IMK, „maar nu blijkt dat niet alle zzp’ers profiteren van de economische opleving. Voor sommigen is de stap naar ondernemerschap wellicht te groot geweest.”

Dieperink verwacht dat het aantal bijstandsaanvragen van ondernemers dit kwartaal verder toeneemt. Dat maakt hij op uit vragen die 1300 ondernemers op 155.nl hebben beantwoord. Daaruit blijkt dat 60% voldoet aan de criteria voor bijstand of Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen die voorziet in een renteloze lening, starterskrediet of aanvulling op bijstandsniveau. „Veel ondernemers weten dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen, daar gaan wij werk van maken”, aldus Dieprink.

De IMK-Index werd voor 2008 op 100 gesteld. In het vierde kwartaal van 2014 stond deze op 123 en in dezelfde periode van 2015 op 97. In 2016 daalde de index naar 63 om in het afgelopen kwartaal weer te stijgen naar 66.