Nieuws/Financieel
409488
Financieel

Complex hoofd-schouder patroon

U heeft vast wel eens gehoord van het Hoofd-schouder omkeerpatroon, een betrouwbaar plaatje als inleiding voor een positieve trendbreuk. Maar er is ook een uitgebreidere variant voorhanden, het ‘Complex H&S’ patroon, thans in de maak op de weekchart van Royal Dutch Shell als opmaat voor een koersrally naar circa 30,00. Ik zal het patroon voor u duiden, maar eerst iets anders.

Waarom koerspatronen?

Wat is het bestaansrecht van koerspatronen? Waarom mag je als technisch analist gebruik maken van koerspatronen als additionele informatie voor het bepalen van een marktvisie? Welnu, een van de veronderstellingen in technische analyse land is het gegeven dat marktgedrag zich herhaalt. Als beleggers een specifiek koersverloop herkennen vanuit het verleden, een herkenbaar plaatje dus, dan wordt er min of meer identiek gereageerd.

We weten hoe er in het verleden is gereageerd, dus gaan we er van uit dat dit herhaalgedrag een voorspelbaar gedrag is. Veelal is dit zo, maar niet altijd natuurlijk, we reageren niet 100% identiek, dat zou te makkelijk zijn. Wat dat betreft heb ik een mooie one-liner voor u “De toekomst is een herkenbare variant op het verleden”. Maar één ding staat vast, met een koerspatroon in de hand heb je een voorsprong in de financiële jungle.

Soorten en maten

Enig idee hoeveel herkenbare plaatjes er zijn? Hoeveel koerspatronen zitten er in de gereedschapskist van de technisch analist? Ik zal u niet vermoeien met teveel details, maar er zijn ruim 100 min of meer bekende koerspatronen. Er zijn daarbij drie groepen te onderscheiden, te weten omkeerpatronen, consolidatie patronen en continuatie patronen. Thans aandacht voor het Complexe Hoofd-Schouder patroon als een van de belangrijkste en bekendste omkeerpatronen met deze keer het vizier gericht op het bodempatroon

Het SSHSS bodempatroon

In bijgaande figuur staat de weekchart van Royal Dutch Shell afgebeeld met een Complex H&S patroon in de maak. Ik heb de patrooncomponenten ingetekend om te illustreren waarom het een ‘samengesteld hoofd-schouder patroon’ wordt genoemd. We zien in eerste instantie twee linker schouders (L1 en L2), gevolgd door het hoofd (H) met aansluitend twee rechter schouders (R1 en R2), alles bij elkaar een SSHSS configuratie. Letwel, de koers zal in de buurt van R1 bewegen om dan vast te stellen dat mogelijk een Hoofd-Schouder patroon in de maak is, ‘kijken met terugwerkende kracht’ zou ik dat willen noemen.

 

Daarna kijk je uiteraard naar rechts om R1 en R2 gevormd te zien worden. Vervolgens teken je de neklijn, in dit geval een lijn over de punten tussen de twee linker schouders en twee rechter schouders. Dan komt normaal gesproken de volgende stierenactie, te weten het breken van de neklijn (NL), gevolgd door een pullback waarbij de neklijn als steun wordt getest. Als dan de bulls definitief toeslaan is het patroon klaar en kan een nieuwe uptrend van start gaan, de trend is gekeerd van down naar up.

Het koerspatroon kent een eigen koersdoel, te weten het spiegelen van de afstand tussen hoofd en neklijn vanaf het breekpunt boven de neklijn. Veelal een significante koersbeweging, afhankelijk uiteraard van de hoogte van het patroon. In geval van Royal Dutch Shell moet de neklijn nog worden uitgenomen om vervolgens op te stomen naar het ruim 30,00 koersdoel.

Hoe betrouwbaar is een SSHSS?

Leuk zo’n plaatje, maar wat is het waard? Thomas Bulkowski, de koerspatronenspecialist bij uitstek, heeft hier onderzoek naar gedaan. Hij komt onder andere tot de volgende bevindingen. Het patroon kent een failure rate van slechts 4%. Dus als de neklijn wordt teruggebroken dan is het een SSHSS Failure. Daar kan direct aan worden gekoppeld dat een SSHSS Failure uiterst bearish is in dit geval. Het berekende koersdoel wordt in 75% van de gevallen gehaald, let wel, het is een minimaal koersdoel. De gemiddelde koersstijging na een dergelijk patroon is maar liefst 39%. En het schijnt zo te zijn dat patronen met een schuine neerwaartse neklijn nog beter presteren.

De Koninklijke naar de 30+

Het omschreven patroon heeft vergaande trendtechnische consequenties, dat moge duidelijk zijn. Het patroon is een opmaat voor een trendbreuk met aansluitend een breakout beweging als eerste stap in een nieuwe stijgende trendfase. Voor de Koninklijke behelst dit een koersbeweging naar circa 23,00, gevolgd door een rally naar ruim 30,00. En dan zijn de bulls aanbeland bij de top in 2014, zo ook in 2007 en 2002, kortom een herkenbaar gebied aldaar. Mooie vooruitzichten dus voor trendvolgende beleggers.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.